12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme Çalışma Grubu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Başlangıç. 29 Ocak 2021
Bitiş. 29 Ocak 2021
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası hazırlık çalışmaları kapsamında Haberleşme Çalışma Grubu ilk toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden 202 kişi katılım sağladı.

Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Evren açılış konuşmalarında sürece ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına toplantıya katılım sağlayan paydaşlara teşekkür ederek başlayan Evren, Ulaştırma ve Haberleşme Şurasına yönelik çalışmaların Haziran ayında sektör uzman havuzunun oluşturulması ile başlandığını belirtti.

Gelinen aşamada, Haberleşme sektörüne yönelik çalışmaları yapacak olan Haberleşme Çalışma Grubunu sektör temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturduklarını ifade eden Evren, “Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme ana teması altında yapılacak olan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın amacı; ulaştırma ve haberleşme alanında milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, dünyadaki gelişmeler ışığında sektörün gelişimine katkıda bulunmak, sektörde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmek, bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı paydaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir.” dedi.

Çalışmalara ilişkin süreçten kısaca bahseden Evren, ilk aşamada Sektör Öngörü Raporunun hazırlanacağını anlatarak sonraki süreçlerin Bakanlığımız koordinesinde hep beraber sürdürüleceğini aktardı.

Genel Müdür Yardımcımız Esma Dilek, çalışma sürecine ilişkin olarak bir sunum yaparak katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Toplantıda, kamu kurum kuruluşlarımızdan, üniversitelerden, STK’lardan ve özel sektörden katılımcılar söz alarak çalışma süreci ile ilgili sorularını yönelttiler ve içeriğe ilişkin katkılarını sundular. 

Fotoğraflar