Avrupa Hareketlilik Haftası Çalıştayı Yapıldı - Etkinlikler - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Avrupa Hareketlilik Haftası Çalıştayı Yapıldı

Başlangıç. 17 Eylül 2021
Bitiş. 17 Eylül 2021
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Kulübünce düzenlenen çalıştay oturumları online olarak yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcımız Esma Dilek çalıştayın ikinci oturumuna konuk oldu. 

Esma Dilek, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın önemine değinerek, "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla etkinlikler düzenleyen tüm belediyelere başarılar diledi. 

Günümüzde yaşanan gelişmelere bağlı olarak öne çıkan kentsel hareketlilik olgusuna dikkat çeken Dilek, gelişmekte olan ülkelerde kentlerin hızlı büyümesi ve kırsaldan kente göçün artışı, mega-kentlerin sayısında büyük artışa yol açtığını belirtti ve “Kentler, gündelik hareketliliğin değişen iklimine büyük ölçüde maruz kalmakta. Kentsel nüfusun hızla büyümesi, ulaşım hizmetlerine olan talebin artması, dünya çapında otomobil sahipliliğinin yükselişi ve sektörel dönüşümler ile hizmetlerin hareketlilik payını artıran günümüz şehirleri, çok hazır olmasalar da, hareketlilik konusunda bir paradigma değişimi içerisinde. “ dedi.

Kentsel hareketlilikte de devrim diyebileceğimiz değişim ve dönüşümler yaşanıyor

Son zamanlarda etkisini tüm dünyada yoğun olarak hissettiren iklim değişikliği, buna bağlı olarak yaşanan meteorolojik olaylar, doğa olayları, afetler, hava kalitesinde düşüşe bağlı olarak kentsel hareketlilikte de devrim diyebileceğimiz değişim ve dönüşümler yaşanıyor diyen Dilek, “Otomobil kullanımı artık yeniden sorgulanıyor, Karbon-yoğun ulaşım alışkanlıkları terk ediliyor, yeni paylaşım modelleri geliştiriliyor, deneyimleyerek öğrenme süreçleri ön plana çıkmaya başlıyor. Artan dünya ve şehir nüfusuyla, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ve şehirlerdeki yaşam kalitesinin artırılması için şehir yönetimlerinin yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısıyla hareket etmeleri gerektiği konuşuluyor. Şehirlerin planlamasında, ihtiyaçların tespit edilmesinde ve en uygun çözüm yollarının bulunmasında vatandaş ve paydaş odaklı yaklaşımla, teknoloji ve iletişim teknolojilerinden faydalanılarak verimli bir yönetişim sisteminin benimsenmesi, atılacak adımların bu yönde belirlenmesi ön plana çıkıyor. Kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak; güvenli ve erişilebilir konut sağlamak, yaşanabilir, erişilebilir alanlar oluşturmak anlamına geliyor. Ayrıca, toplu taşımacılığa yatırım yapmak, kamusal yeşil alanlar oluşturmak, kentsel planlama ve yönetimi, hem katılımcı hem de kapsayıcı olacak şekilde iyileştirmek anlamına da geliyor” dedi.
Şehirlerin kapsayıcı hareketlilik sunabilmesi için şehirde yaşayan ve çalışan farklı sosyal, demografik, ekonomik, fiziksel özellikleri olan bireylerin ve toplulukların gündelik hareketlerini destekleyecek, kolaylaştıracak ulaşım sistemleri ve politikaları geliştirmek gerektiğini kaydeden Dilek, “Kapsayıcılığın hem regülasyon üretme süreçlerine hem de uygulamalara yansıtılması gerekiyor. Liderlik ve vizyon sahibi olmak kapsayıcılığı hareketliliğin önemli bileşenleri. Kapsayıcı hareketliliğin sosyal, ekonomik, mekânsal, zamansal kapsayıcılık ve toplumun tüm kesimleri için eşitlikçi hareketlilik hedefleri, ancak insan öncelikli yerleşim yerlerinin tasarlanması ile başarılabilir.” diye konuştu.

Yaşanabilir kentler için sürdürülebilir kent içi lojistik yöntemleri bulmak zorunlu hale gelirken tüm büyük lojistik firmaları elektrikli araç opsiyonlarını gözden geçirdiğini kaydeden Dilek, Bazı firmaların da araç filolarına elektrikli kamyonları ve minibüsleri çoktan eklemeye başladığını söyledi. Esma Dilek pratik ve kolay kullanımlı bisikletlerin, kentsel dağıtım sürecini kökten değiştirmeye hazırlandığını hatırlattı. Son dönemde, bu çözümlerin başında Avrupa’da uzunca süredir kullanılan ve Türkiye’de giderek yaygınlaşan bisiklet ve scooter kiralama hizmetlerinin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Dilek, Bu araçlar sayesinde karbon ayak izinin ve kirliliğin etkilerinin azalmasının beklenirken paylaşımlı kullanım modeli ile araç kalabalığının da önüne geçildiğini, Kargo taşımacılığında alışık olunan kargo kamyonlarının yerini elektrikli bisikletlerin almaya başladığını, Boyutu itibari ile özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ve yaya dağıtımının zorlu olduğu noktalarda rahatlıkla dolaşabilen elektrikli bisikletin, çevreye zarar vermemesi nedeniyle tercih sebebi olduğunu söyledi.

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı AUS Sistemlerinin ilerlemesinde yol haritası


Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planında sürdürülebilir akıllı ulaşım planlamasının ülkemiz için önemine değinen Dilek, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ilerlemesinde yol haritası olan bu belgenin, ülkemiz için bu alanda yeni bir adım olmasının yanında, burada yer alan her bir eylemin gerçekleşmesinin, ülkemizin sürdürülebilir şehirlerinin inşası için çok büyük önem arz etmekte olduğunu belirtti. Dilek, Bakanlığın AUS misyonunu; “Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak”, Vizyonunu ise  “İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi” olarak belirlediklerini vurguladı.

“Ulusal AUS Mimarisinin oluşturularak yayınlanması ve AUS standartlarının tespit edilmesi eylemimiz ile ülkemizde  akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegre edilmesi için bir çerçeve oluşturulacak. Bu çerçeve, şehirlerimize planlı, sürdürülebilir ve etkin bir AUS kurulumu için rehberlik edecek. Bu çalışmayı, Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yürütmek için çalışmalarımıza başladık.” şeklinde konuşan Dilek, Türkiyenin ulaşım sistemlerinin dünya ile entegre ve gelişmiş ülkeler standartlarına ulaşabilmesi adına   kurumlar, belediyeler, özel sektör, STK’lar ve üniversitelerle işbirliğinin önemine işaret ederek “hem Bakanlık olarak hem de başkanı bulunduğum AUS Türkiye Derneği olarak AUS alanında yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz bu konuda yol gösterici olmaya, yerli ve milli projelere destek olmaya elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. “ diyerek konuşmasını tamamladı. 


Çalıştayın tamamını izlemek için:  https://www.youtube.com/watch?v=rgmKNVoUNhM

Fotoğraflar