Büyükşehir Belediyeleri Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Uygulama Komitesi Çevrimiçi Başlangıç Toplantısı Yapıldı

Başlangıç. 28 Ocak 2021
Bitiş. 28 Ocak 2021
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında Büyükşehir Belediyeleri ve Türkiye Belediyeler Birliğinin temsilcileriyle çevrimiçi ilk toplantı yapıldı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Selami Yazıcı AUS’a ilişkin yapılacak tüm çalışmalarda birlikteliğin önemli olduğu hususuna vurgu yaptığı açılış konuşmasını tüm katılımcılara teşekkür ederek sonlardı ve sözü Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek’e verdi.

Dilek, akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalarda paydaş dayanışmasının önemine değinen ve Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nın bu yolda bir harita olacağı vurgunu yapan açılış konuşmasını ve arkasından sunumunu yaptı. 

Dilek, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu belge, sizlerle birlikte yaptığımız çalışmalarımızın değerli bir ürünüdür. Bu çalışmalardaki katkılarınızdan dolayı hepinize şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ilerlemesinde yol haritası olan bu belge, ülkemiz için bu alanda yeni bir adım olmasının yanında, belgede yer alan her bir eylemin gerçekleşmesi için yapılacak tüm çalışmalar çok büyük önem arz etmektedir. Yoğun bir çalışma ve toplantı silsilesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan strateji belgemiz ile eylemler bazında belediyelerimiz ve diğer kurum kuruluşlara sorumluluklar yüklenmiştir.”

Ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerine yönelik geçmişte çeşitli uygulamalar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Dilek, bu uygulamaların ulaşım hizmetlerindeki büyük gelişmelere cevap verebilmesi ve bu hizmetlerin daha planlı, etkin, güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir olması gerektiğini söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Akıllı ulaşım sistemleri alanında, paydaşların ihtiyaçlarını ve gelişimin önündeki engellerin neler olduğunu tespit ederek bunlara uygun tedbirler almak ve Türkiye’de AUS’un gelişimine destek olacak faaliyetlerde katalizör görevi üstlenmek Bakanlığımız için önemli bir görevdir.

Türkiye’de hızla yayılan akıllı ulaşım sistem ve uygulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri, geliştirilmeye ve güncellenmeye açık olmaları, ihtiyaç duyulan hizmetleri en verimli şekilde sunabilmeleri için, ciddi bir planlamaya ve belirlenmiş standartlara ihtiyaç duyulmakta olduğu bir gerçektir.

İşte, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan hem kaynak doküman hem de yol haritası niteliğindedir.”

Dilek, Ülkemizin gelenek ve geleceğin uyumu içinde yeniliklere her zaman açık olduğunu dile getirerek yeni teknolojilere adaptasyon konusunda başarılı örnekler sunan ve her zaman daha iyiye ulaşmak isteyen ülkemizin AUS alanında da Eylem Planımız ile daha da başarılı olacağını aktardı.

Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması ile ülke genelinde ve kentlerin mevcut altyapılarının daha verimli kullanılarak yeni altyapı gereksinimlerinin azaltılmasının sağlanacağını belirten Dilek, ülkemiz kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak için yerel yönetimlerin ulaştırma sistemlerini planlamak, işletmek, sürdürmek ve yönetmek için Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanımını yaygın hale getirmelerini beklediklerinin altını çizdi. 

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planın tanıtımı sunumu ve bu kapsamda Büyükşehir Belediyelerimizden ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılacak çalışmaların sunumu ile devam eden toplantı katılımcıların soru, cevap, görüş, öneri ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Fotoğraflar