Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı Küme 5: Mobilite Alanı Başlıkları ve EIT Urban Mobility Ortaklığı Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi - Etkinlikler - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı Küme 5: Mobilite Alanı Başlıkları ve EIT Urban Mobility Ortaklığı Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Başlangıç. 17 Kasım 2021
Bitiş. 17 Kasım 2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2020 yılında yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planında yer alan; “1.9. Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi için Teşvik Mekanizmalarının Oluşturulması” eylemi kapsamında, uluslararası destek programları konusunda AUS ekosisteminin bilgilendirilmesi amacıyla, TÜBİTAK iş birliği ile “Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı’nın Akıllı Ulaşım Sistemleri Konuları Özelinde Küme 5: Mobilite Alanı Başlıkları ve EIT Urban Mobility Ortaklığı Bilgilendirme Etkinliği”düzenlendi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Brüksel’de geçtiğimiz ay imzalanan anlaşmayla yürürlüğe giren Ufuk Avrupa Programı, bugüne kadar dünyada en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olma sıfatını taşımakta. Programa ayrılan toplam 95,5 milyar Avroluk bütçeyle yeşil ve dijital Avrupa'nın temelleri atılacak. Proje ile 2021-2027 yılları arasında bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Program, Türkiye’de ulusal irtibat noktası olan TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülüyor.

Çevrimiçi olarak düzenlenen “Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programının Akıllı Ulaşım Sistemleri Konuları Özelinde Küme 5: Mobilite Alanı Başlıkları ve EIT Urban Mobility Ortaklığı Bilgilendirme Etkinliği’nde açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcımız Esma Dilek, “Bakanlık olarak amacımız; AUS ekosisteminde yer alan belediyelerin, özel sektörün, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının hem ülkemizdeki yerel teşvik mekanizmalarından haberdar edilmesi hem de uluslararası arenada akıllı ulaşım sistemleri ve mobilite bağlamında açılan çağrılardan ülkemizin maksimum bir şekilde yararlandırılması amacıyla gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır. TÜBİTAK’ın desteği ile düzenlediğimiz bu etkinliğimizde, Avrupa Birliği yeni destek programı Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde Küme5: Mobilite konu başlığında akıllı ulaşım sistemleri ile ilişkili konulardan söz edeceğiz. Verimli bir etkinlik olacağına inanıyor ve katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TÜBİTAK Uluslararası İş Birliği Daire Başkanlığı, AB Çerçeve Programları Ofisi Bilimsel Programlar Uzmanı Arzu İpek Üçüncü, Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili Küme 5: Mobilite Alanı 2022 yılı konu başlıkları hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu. Ufuk Avrupa Programı Genel Yapısı hakkında bilgi veren Arzu ipek Üçüncü, “Ufuk2020 Programı döneminde Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşenine denk düşen ve öncesinde tematik alanlar olarak adlandırılan alt bileşenler, Ufuk Avrupa Programı ile birlikte 6 ayrı küme halinde gruplandırılmıştır. Söz konusu kümelerden 5 incisi olan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesinin temelinde AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr anakarası olması hedefine ulaşma fikri yatmaktadır. Küme5 kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa önceliklerine; iklim (AB İklim Yasası, 2030 İklim Hedef Planı, AB İklim Uyum Stratejisi), enerji (Hidrojen Stratejisi, Avrupa için yenileme dalgası, Enerji Sistemi Entegrasyonu için AB Stratejisi, Açık deniz yenilenebilir enerji), Mobilite (Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi) ile ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.” dedi. 

Ayrıca, Farplas’tan Emre Elmas, Ufuk Avrupa Programı Avrupa Yenilik ve İnovasyon Enstitüsü Programı EIT Kentsel Ulaşım (EIT Urban Mobility) kapsamında oluşturulan Türkiye Bölgesel Yenilik Programı Merkezi (RIS HUB) tarafından yürütülen EIT Kentsel Ulaşım faaliyetleri, hedefleri, mobilite ekosistem paydaşları ile birlikte düzenleyecekleri etkinliklerden, eğitim ve çalıştaylar ile start-up’lara yönelik programlar, fonlar ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Fotoğraflar