Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Başladı. - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı Başladı.

Hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi ve hayatlarını kolaylaştıracak AUS ihtiyaç ve çözümlerinin neler olduğunun belirlenmesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen “Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı” başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteklediği ve iki gün sürecek Çalıştayda; kara, hava, deniz ve demiryolları başlıklarıyla oturumlar düzenlenecek. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Üniversiteler, belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve ilgili paydaş kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacı ve izleyici katılımıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Çalıştay’ın açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan EVREN yaptı.

Engelli ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımız için Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve politikaların doğru belirlenmesinin önemine işaret eden Evren, “Bu çalışmalar doğrultusunda, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında politikamızı ve önceliklerimizi ortaya koyduğumuz Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’mız 5 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlandı ve yürürlüğe girdi.  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AUS alanına ilişkin temel sorumluluğumuz ve misyonumuz, ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağının oluşturulmasıdır. Bu alanda stratejilerimizi belirlerken ileri ve yenilikçi teknolojiler ile insan ve çevre odaklı ulaşımı sağlama vizyonuna odaklandık.

Ülkemizde hızla yaygınlaşan akıllı ulaşım sistem ve uygulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri, geliştirilmeye ve güncellenmeye açık olmaları, ihtiyaç duyulan hizmetleri en verimli şekilde sunabilmeleri için, ciddi bir planlamaya ve belirlenmiş standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’mız bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan hem kaynak doküman hem de yol haritası niteliğindedir.” dedi.

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin engelli bireylerden oluştuğunu, Ülkemizde de Ulusal Engelli Veri Tabanına göre 1.559.222 engelli vatandaşımızın yaşadığına işaret eden Gökhan Evren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engelli ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek çok önemli bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlık olarak biz de erişilebilirliği ulaşıma yönelik tüm uygulamalarda ve tüm ulaşım sistemlerinde sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda “Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak” vizyonu ile Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025), 02.10.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eylem planında da kara, deniz, hava, demir yolları ve haberleşme ile akıllı ulaşım çerçevesinde strateji ve eylemler ortaya konulmuştur. 

Bakanlık olarak tüm vatandaşlarımız için tüm ulaşım ve trafik sorunlarının çözümü kapsamında ülkemiz için belirlenecek her modelin sürdürülebilir olması noktasında, gayretli ve özenli tüm çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.  Ulaşımda güvenliğin artırılması, toplu taşımanın iyileştirilmesi, mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılması, can ve mal kayıplarının olmaması, yenilenebilir enerji kullanımının artması, daha yüksek enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin azaltılması, insan sağlığını ve refahını iyileştirmesi Bakanlığımızın AUS ve diğer alanlardaki çalışmalarının temel odaklarındandır. 

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda yer alan “engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için AUS kapsamında ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ile engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için AUS kapsamında ihtiyaç duyulan projelerin ve sorumlu kuruluşların belirlenmesi” eylemimiz sayesinde akıllı ulaşım sistemleri tedbir ve çözümleri ortaya konulabilecektir. Engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin hareketliliği ve konforunun artırılmasının sağlanması eylem planımızın en önemli hedeflerimizden biridir.”

Çalıştay’ın, engelli ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların hareketliliği ve konforunun artırılmasının sağlanmasına yönelik önemli bir adım olacağına değinen Evren, “Katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilerek çok önemli sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum ve etkinliğin hedefine ulaşmasını, vatandaşımız ve ülkemiz açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor, katkılarınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. 

Çalıştayda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Haberleşme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Talih de bir sunum yaptı. Talih, sunumunda akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları, eylem planı ve erişilebilirlik çalışmalarına yer verdi.

Fotoğraflar