Akıllı Ulaşımın Geleceği, AUS Türkiye Webinarında Ele Alındı - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Akıllı Ulaşımın Geleceği, AUS Türkiye Webinarında Ele Alındı

‘Akıllı Ulaşımın Geleceği’, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen Webinar serilerinin ilkinde ele alındı. Moderatörlüğünü, Hergele Mobility kurucularından Lal Polater’in yaptığı webinara, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcımız Esma Dilek, AUS Türkiye Başkan Yardımcısı Muhammed Alyürük ve İntetra Elektronik Teknik Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Bahar katıldı.

“AUS alanında tek ve en önemli STK”

Esma Dilek, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğinin, 2016 yılında Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı’nda yer alan eylem uyarınca kurulduğunu ve AUS Türkiye Derneği’nin  AUS alanında tek ve en önemli STK olduğunu belirterek, “AUS Türkiye projeleri yanında, farklı projelerle de hem derneğimizin hem üyelerimizin hem de sektör paydaşlarının etkinliğini, bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmaya çalışırken; devlet, özel sektör, STK’lar ve akademi ile iş birliği içinde daha etkin bir rol alarak AUS sektörünün gelişmesine katkı vermeyi amaçlıyoruz” dedi. 

AUS Türkiye Derneği olarak altı aylık süreç içinde yapmayı planladıkları çalışmalara değinen Esma Dilek, AUS Gönüllüleri Programı ve Bilinirlik ve Görünürlük Çalışmaları ile daha fazla AUS paydaşına ulaşabilmeyi hedeflediklerini; derneğin, üyelerinin, sektör paydaşlarının bilinirliğinin artırılması, AUS alanında yapılan çalışmaların kurumsal bir yapıya kavuşturulması, web siteleri ve sosyal medya hesaplarını yapılandırmak için çalışmalar başlattıklarını belirtti. 

“SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nin 3’üncüsü 9-10 Mart 2022’de” 

Daha önce başarılı bir şekilde gerçekleştirilen SUMMITS Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nin 3’üncüsünü, önümüzdeki yıl 9-10 Mart 2022 tarihlerinde yapmayı planladıklarına dikkati çeken Dilek, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından düzenlenecek olan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın arkasından çalışmalarımız hızlanarak devam edecek. Ülkemizin AUS ekosisteminin güçlenmesi, bilinirliğinin artması, başarılı ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi adına zirvemizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm üyelerimizin katkılarına ihtiyacımız olduğunu, her türlü görüş, öneriye açık olduğumuzu buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum.”

“İnsan ve Çevre Odaklı Yenilikçi Projeler Üretebilmek Gayreti İçerisindeyiz.”

6-7-8 Ekim 2021 tarihlerinde 12’ncisi yapılacak olan Ulaştırma ve Haberleşme Şûrasına da değinen Dilek, yurt içi ve yurt dışı paydaşların, özel sektör, akademi, kamu kurum ve kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 12.Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın temasını ‘Lojistik – Mobilite – Dijitalleşme’ olarak belirlediklerini ifade etti.

Dilek, “Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yönelik yapılan yatırımlar, artan dünya ve şehir nüfusuyla, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ve şehirlerdeki yaşam kalitesinin artırılması için şehir yönetimlerinin yenilikçi ve gelecek odaklı bakış açısıyla hareket etmelerini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz Şûra ile kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve haberleşme sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcilerini bir araya getirerek; dünyada ve Türkiye’de ulaştırma ve haberleşme sektörünün stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlamak, dünya ile entegre olabilen, birlikte çalışabilen sistemler geliştirilebilmek, mevcut durum ve öncelikli hedefleri belirleyebilmek, sektörlerin geleceğe yönelik planlarını, öngörülerini, politikalarını konuşmak, ülkemiz gelecek projeksiyonuna katkı sağlayacak değerler üretilebilmek, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için ileri bilişim teknolojileriyle insan ve çevre odaklı yenilikçi projeler üretebilmek gayreti içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı Düzenlenecek.

Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nin 5’incisini SUMMITS çerçevesinde düzenleyeceklerini başvuruları ise Kasım ayı içerisinde başlatmayı planladıklarını belirten Dilek, şöyle devam etti:

“Bu yıl çok daha fazla başvuru almayı ve sektör paydaşlarının çalışmalarını bizlere ulaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıca, 22-25 Ekim tarihlerinde dernek üyelerimizden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi olarak 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı düzenlenecek. 22 Ekim 2021 günü 10.00-12.00 saatleri arasında, AUS Türkiye’ye tahsis edilen zaman dilimi içerisinde üyelerimizin kısaca, kurumları, çalışmaları, yetkin oldukları AUS konuları hakkında bilgi verebilecekleri bir oturum düzenleyeceğiz. “

“Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), şehirlerin inşasında, ulaşım sektöründe lokomotiftir”

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), kentlerde yaşamın vazgeçilmez bir unsuru diyerek AUS’un önemine değinen Dilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kentlerimizin yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güvenli, emniyetli, erişilebilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerini birlikte inşa etmekle mümkün  Bu noktada; seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin, konforun ve hareketliliğin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararların azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmaları içeren Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirlerin inşasında, ulaşım sektöründe lokomotif olarak karşımıza çıkmakta.

Bu amaçla Bakanlığımızca oluşturulan Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin geliştirilmesinde yol haritası niteliğindedir. Ülkemiz için bu alanda yeni bir adım olmasının yanında, her bir eylemin gerçekleşmesi, ülkemizin sürdürülebilir şehirlerinin inşası için çok büyük önem arz etmekte. Akıllı ulaşım sistemlerinin etkin kullanımıyla, teknoloji çözümleri, sürdürülebilir akıllı ulaşımın sağlanmasında bir araç olacak. Bu doğrultuda strateji belgemizde 5 stratejik amaç ile 3 yıllık dönem için yol haritası olacak 31 eylem ve 54 uygulama adımına yer verdik”

“Örnek Bir Uygulama Geliştireceğiz”

Ulusal AUS Mimarisinin oluşturulması konusundaki gelişmelere ve Bakanlığın yerel yönetimler ve diğer kurumlar ile birlikte hayata geçirmeyi planladığı hedeflerine de değinen Dilek, şehir içinde trafiğe ve sıkışıklık ile sera gazı salınımına en çok neden olan konuların başında park yeri sorunları olduğunun altını çizdi.  Dilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu sorunlara yönelik olarak, büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması ile çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek bir uygulama geliştireceğiz. Ulaşımın daha verimli ve konforlu hale gelmesi amacıyla yolcu bilgilendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tek kart ödeme sisteminin aktif hale gelmesi çalışmalarıyla hareketlilik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacağız.

Sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini teşvik etmek ve daha temiz bir çevreye sahip kentler oluşturabilmek maksadıyla toplu taşımada ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanımını da artırmayı hedefliyoruz. Şehir içi ve şehirlerarası hareketlilik kapsamında, hareket kısıtlılığı olanların hayatını kolaylaştıracak AUS kapsamındaki ihtiyaç ve çözümlerin neler olduğunun belirlenmesi ve bu çözümlerin hangi kurumlar tarafından karşılanacağının tespit edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yayalaştırma projelerine dair genel konseptin ve uygulama adımlarının belirlenmesini sağlayarak trafik sıkışıklığı ve emisyonların önüne geçmeyi istiyoruz.” 

AUS çalışmalarındaki iş birliğinin önemine değinen Esma Dilek, “Planlama ve yürütmenin yanında iyi bir yönetişim çok önemli. Birlikte çalışabilirlik ise iyi yönetişimin en önemli unsuru. Bakanlıklarımız, yerel yönetimler ve diğer tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışmak başarıya ulaşmamızı sağlayacak.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Webinar’da Muhammed Alyürük, ulaşımın geleceğine ilişkin çözümler ve AUS alanında otomotiv sektörünün geleceği konularına değinirken, Recep Bahar da Türkiye’nin ilk Akıllı Otoyolu olan Ankara-Niğde Otoyolunun AUS Sistemlerinin kurucusu olarak projeye ilişkin bilgiler verdi.

Webinarın tamamını https://www.youtube.com/watch?v=yQoRHqalSJA   adresinden izleyebilirsiniz.

Fotoğraflar