RECIPROCITY Projesi Yerel Ulaşım Çalıştayı

İstanbul Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen “RECIPROCITY Projesi Yerel Ulaşım Çalıştayı” çevrimiçi olarak düzenlendi. RECIPROCITY Projesi’nin tanıtımı ve Çalıştayın amaçları, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Semih Bilgen tarafından anlatıldı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, RECIPROCITY Projesi dış uzman danışma kurulu üyesi olarak; RECIPROCITY Projesi’nin Türkiye’de ve dünyada şehirlerin ulaşımında; mobilite seviyesinin artmasında ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasında, sürdürülebilir ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları bakanlık olarak yürütmekteyiz dedi. 

Esma Dilek konuşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarına, 2023’e kadar tamamlanması planlanan projelere, bu projeleri geliştirme aşamasındaki ulusal ve uluslararası iş birliklerine verilen öneme değindi. Konuşmasında Akıllı şehir ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini tanımlayan Dilek, “AUS, akıllı şehirlerin oluşmasında en önemli faktör olan, kullanıcı, araç, altyapı, merkez arasında çok yoğun veri alışverişinin olduğu izleme ölçme kontrol analiz sistemlerini içeren bilgi ve iletişim temelli sistemlerdir. Akıllı şehirler ise insanların yaşam kalitesini yükseltmek, bunu yaparken de kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacı ile teknolojik imkanlardan ve verilerden ileri seviyede yararlanılan, şehrin tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu sürdürülebilir şehirdir “şeklinde konuştu.

AUS alanında Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dışında Bakanlığın farklı birimleri ile de iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Dilek, “Bakanlığımızın; Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AUS ortak çalışmalarımız olup, bu birimlerin çalışma alanlarında AUS uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır.” ifadesini kullandı.
Dilek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de ve dünyada akıllı ve temiz sürdürülebilir ulaşım alanında, geçmişten bu yana konunun önemsendiğini, bu alanda pek çok çalışmalar yapıldığını ve strateji belgelerinde yer aldığını görüyoruz. Bizler de Bakanlık olarak çalışmalarımıza yön verecek, Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planını yayınladık. Güncellediğimiz AUS Terimler Sözlüğü’müz de yakında yayınlanacak ve biz bunu paydaşlarımızla paylaşıyor olacağız.
Bakanlık olarak önümüzdeki üç yıllık süreç içerisindeki hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda sadece Türkiye’de değil; dünyada da iyi uygulamalar diyebileceğimiz AUS standartlarının olgunlaştığı çözümlerin geliştirildiği, AUS alanında çalışmalar ortaya koyan ve uygulamaya geçiren ülkeleri inceledik ve Türkiye için uygulanabilir olduğunu düşündüğümüz 5 stratejik amaç çerçevesinde 54 uygulama adımını kendimize hedef belirledik. 
Türkiye’de ileri bilişim teknolojileri ile insan ve çevre odaklı bir ulaşım sistemini entegre etmek bu amaçla yerli ve milli kaynaklardan yararlanarak; yenilikçi, dinamik, çevreci bir ulaşım ağı oluşturmak üzerine yol planımızı oluşturduk. Amacımız, hareketliliği arttırırken aynı zamanda trafik güvenliğini üst seviyeye çıkartmak, seyahat sürelerini azaltarak trafik sıkışıklığından kaynaklı enerji kayıplarını ve çevreye salınan zararlı gazların emisyonunun azaltılarak dijital sistemlerle mevcut yol kapasitesinin maksimum şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Bu çerçevede belirlediğimiz 5 stratejik amacımız, AUS altyapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması, yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması ve veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanmasıdır.”  

Strateji Belgesi ve eylemlerimizin uygulanması ile Türkiye Ulaştırma ve İletişim Stratejisi Hedef 2023‘te yer alan amaçlarımıza da ulaşmış olacağız şeklinde sözlerini sürdüren Dilek, bu sayede uygun maliyetli hareketlilik güvencesi ve daha iyi hareketlilik, kaza oranları, ölüm ve yaralanmaları azaltarak daha fazla emniyet, daha az trafik sıkışıklığı, daha düşük emisyon, akıllı fiyatlandırma, toplu taşımanın iyileştirilmesi, akıllı şehirlere dönüşüm sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kamu, STK, üniversite, belediye ve özel sektörden oluşan tüm ilgili paydaşlarla birlikte yapılan çalışmalara verdikleri öneme de değinen Esma Dilek, ayrıca AUS ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlandığını da ifade etti.  Dilek “AB ülkeleri tarafından Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında yapılan çalışmalar Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. ERTICO ve C-ROADS Platformu üyeliklerimiz kapsamında, AUS, otonom ve bağlantılı araçlar ile ilgili gelişmelerin yakından takibini yapmaktayız. Ayrıca üniversitelerle yaptığımız akademik iş birlikleri de AUS çalışmalarımızda önemli yer tutmaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerimiz ile AUS alanında projeler geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolleri yaptık.” dedi.

2016 yılında kurulan AUS alanında ülkemizin ilk ve henüz tek STK’sı olan AUS Türkiye’nin ilk üyelerinden olan Bakanlığımız tarafından çalışmalarının da desteklemekte olduğunu belirten Dilek konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bakanlık olarak, eylem planında yer alan eylemleri gerçekleştirirken her türlü iş birliğine açığız ve birlikte projeler üretecek, bizlere fikirleri ile destek olacak, katkı sağlayacak herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır.” 

Fotoğraflar