Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı Gerçekleştirildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla 'Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı', 1-2 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlendi.

Açılış konuşmasını TBB ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun yaptığı, iki gün süren çalıştayda; afet yönetimi, sıfır atık yönetimi, iklim eylem planı, akıllı şehir uygulamaları gibi konu başlıkları ele alındı.

Çalıştay’ın ikinci gününde “Akıllı Şehir Uygulamaları” konulu oturumda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcımız Esma DİLEK bir sunum yaptı. Konuşmasında, Bakanlığımızın, akıllı şehirlerin en önemli bileşenlerinden biri olan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) bağlamındaki çalışmalarına, iş birliği projelerine ve hedeflerine değinen DİLEK, 2023 Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) hedefleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve AUS Türkiye (Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği) ile ortak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. 

Akıllı Şehirler ve Akıllı Ulaşım kavramlarını tanımlayarak sunumuna başlayan DİLEK, Bakanlığın diğer birimlerinde yürütülen AUS konusundaki çalışmaların, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildiğini belirtti.

“Bakanlığımız, AUS ile ilgili çalışmalara son derece önem vermekte olup, bu konudaki çalışmalara, gerek politika belgeleri gerekse strateji belgeleri ve eylem planlarında geniş yer verilmektedir ” şeklinde konuşan DİLEK, “Yayınlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile AUS alanında ülke  politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesi, ulusal AUS mimarisinin ve standartlarının belirlenmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması, başta karayolu olmak üzere ulaştırmanın tüm modlarında yol, sürüş ve trafik güvenliğinin artırılması, trafik kontrol merkezlerinin kurulması, trafik ölçüm ve gözlem altyapısı ile birlikte yerli ve milli teknolojileri geliştirecek teşvik mekanizmalarının oluşturulması, yolcu bilgilendirme sistemlerinin geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması gibi eylemlerin hayata geçirilmesiyle, yukarıda belirtilen üst politika belgeleri ve benzerleri kapsamında belirlenmiş olan hedef, amaç ve eylemlerin gerçekleşmesine AUS alanında katkı sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.

“Genel çerçevesi ile amacımız, şehirlerimizin AUS ile güçlendirilmesi, sürdürülebilir şehirlerin tesis edilmesi bunun sonucu olarak hareket kısıtlılığı ve engelli vatandaşlarımız dahil toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitelerinin arttırılması ve kolaylaştırılmasıdır” diyen Esma DİLEK, şöyle devam etti “Yaşanabilir bir çevreye sahip kentler oluşturulması ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi de önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.” 

“Strateji Belgesi ve Eylemlerimizin uygulaması ile şehirlerimizde AUS altyapısının geliştirilmesi, çevre dostu ve sürdürülebilir hareketlilik çözümlerinin geliştirilmesi yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması, yaşanabilir ve bilinçli toplum oluşturulması, veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanması sayesinde  akıllı şehirlerin oluşumuna katkı sağlanabilecektir.” şeklinde konuşan Esma DİLEK; kamu, STK, üniversite, belediye ve özel sektörden oluşan tüm ilgili paydaşlarla birlikte yapılan çalışmalara ve ulusal-uluslararası işbirliklerine de  verdikleri önemi dile getirdi.

Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi ile ortak “İstanbul Havalimanı’nda Otonom Elektrikli Otobüs ile Yolcu Taşımacılığı ve K-AUS Test Senaryoları” çalışmalarının da yakın zamanda hayata geçirileceğine değinen DİLEK, AUS Türkiye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Esma DİLEK, “Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak Akıllı Ulaşıma ilişkin tüm çalışmalarda iş birliğine ve yeni fikirlere açığız” diyerek sözlerini tamamladı. 

Fotoğraflar