“Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” için imzalar atıldı - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

“Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” için imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı ile TÜRKSAT A.Ş. arasında ‘Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi’ne ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın katılımlarıyla gerçekleşen törene TÜRKSAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, UDHAM Başkanı Mehmet Ali Değer, Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanlığı şube müdürlerimiz Murat Mustafa Harman, Özgür Talih, projede görev alacak Bakanlık personeli ve diğer proje paydaşı kurum ve kuruluşlar katıldı.

Törende konuşan Dr. Sayan, son 19 yılda diğer bütün alanlarda olduğu gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında da yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, AUS alanında yürütülen çalışmaların bundan sonra Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam edeceğini, ülkemizin 2023 vizyonuna uygun şekilde strateji belgesinin ve eylem planı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

AUS konusunda sistem mimarisinin ve standartların belirlenmesinin önemine de değinen Dr. Sayan, yerli ve milli haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili firmalara Ar-Ge projeleri için kaynak sağlandığını vurguladı.

TÜRKSAT tarafından geliştirilen SOTM anteni projesini örnek veren Dr. Sayan, Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi’nde geliştirilecek ürünlerin AUS alanında çok önemli fonksiyonları yerine getireceğini ifade etti. 

2023 vizyonunun önemine vurgu yapan Dr. Sayan, taraflardan 24 ay olarak öngörülen proje takviminin hızlandırılarak daha kısa bir sürede tamamlanmasını istedi.

Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ise ülkemizdeki ve dünyadaki AUS mimarilerinin ve AUS mevcut durumunun detaylı şekilde analiz edilerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS kullanıcı hizmetlerinin ve bunlara dair detaylı yol haritasının belirlenmesi ve bu sistemlerin fikri ve sınai haklarının kazanımlarına sahip olunmasının amaçlandığını belirtti.

Törende konuşan TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise proje ile birlikte yerli ve milli uydu haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi ve AUS alanında kullanımının yaygınlaştırılması, ülkemizin gelişmekte olan uydu haberleşme sistemleri kapasitesinin AUS alanında da etkin hale getirilmesinin önemine değindi. 

Uydu teknolojilerinin eğitimden sağlığa, su kaynaklarının yönetiminden tarıma, savunmadan AUS’a kadar birçok alanı desteklediğini vurgulayan Ertok, Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi ile AUS sistem mimarisinin uydu destekli olarak ve kesintisiz iletişim sağlayan bir altyapının hedeflendiğini ifade etti.

Ulusal AUS mimarisi; kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak, AUS uygulamalarının ne tür işlemler içereceği ve nerede uygulanacağı sorularına cevap verecek şekilde tasarlanacak ve kullanılacak teknolojiler ile veriye ilişkin standartları tanımlayacak.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planında yer alan “AUS Mimarisinin Geliştirilerek Yayınlanması”, “AUS Standartlarının Tespit Edilmesi ve Sınıflandırılması” ve “AUS Alanında Yıkıcı ve Yenilikçi Teknolojiler ile Etkilerinin Araştırılması” eylemlerini içeren Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülecek:

Kullanıcıların (ulaşım sistemini kullanan, yöneten ve işletenler) durumlarını ve ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek amacıyla Mevcut Durum Analizi ve Envanter Çalışması yapılacak.

Ülkelerin AUS mimari yapıları, AUS konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve ülke genelinde uygulanan sistemler, AUS’un gelişimi, mevzuatı, strateji ve eylem planları, AUS yönetim yapıları, sistem bileşenleri, AUS servis kategorileri, denetleme yapıları, dikey ve yatay sektörlerin durumu, araştırma-geliştirme faaliyetleri, haberleşme yapıları/protokolleri, takip edilen standartlar, paydaş kurum ve kuruluşlar ile bu alandaki görev, yetki ve sorumlulukları, finansman kaynakları, kullanılan yazılımlar, uygulamalar, platformlar, araçlar, çerçeve yapıları vb. detaylı bir şekilde incelenecek ve ülke raporları hazırlanacak.

Kullanıcılar (AUS hizmeti veren yani AUS planlayan, geliştiren, işleten, bakımını yapan özel/kamu kurum ve kuruluşlar, AUS hizmeti alan yayalar, sürücüler, yolcular) ile yapılacak paydaş toplantıları ve anketler yardımıyla kullanıcı ihtiyaçları belirlenecek.

Gelecekteki ulaşım teknolojileri, referans alınan ülke mimarisi ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda sahada hangi alt ve üst sistemlerin uygulanacağını ortaya koymak amacıyla AUS Mimarisi Uygulama Paketleri oluşturulacak.

Ülkemizin AUS konusunda Ulusal Mantıksal, Fiziksel, Kurumsal ve Haberleşme Mimarileri ortaya konulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin kendi bölgesel ve kurumsal mimarilerini oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla Ulusal AUS Mimarisi yazılımı geliştirilecek.

UAB ve ilgili kamu personelinin AUS’a dair bilgisini ve kapasitesini artırmak amacıyla eğitimler düzenlenecek.

AUS sektörüne ait projelerin, ulusal ve uluslararası standartların, mevzuatın, etkinliklerin, ulusal ve uluslararası haberlerin, oluşturulacak olan Ulusal AUS Mimarisine ait mimari katmanların, servis paketlerinin ve mimari yazılım araçlarının yer alacağı aus.gov.tr web portalı oluşturulacak.

Proje ile akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarında altyapı olarak fiber optik ve kablosuz teknolojilerin yanı sıra, bu altyapıların ulaştırılamadığı bölgelere uydu haberleşme altyapısı kullanılarak iletişim imkanı sağlanacak,  yerli ve millî olarak geliştirilen IoT ve SOTM antenler ile uydu teknolojileri kullanılarak merkez üzerinden araçların haberleşmesi, uydu yer sistemlerinin geliştirilmesi ve oluşturulacak sistem mimarisi ile yenilikçi araç teknolojilerinin ve kullanılacak platformların ortak haberleşme ağının da oluşturulmasına imkân sağlanacak.

Fotoğraflar