Yerli ve Millî Yazılımlarımızla Siber Vatanımızı Koruyoruz - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Yerli ve Millî Yazılımlarımızla Siber Vatanımızı Koruyoruz

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası, 2021 teması Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşmeyle ikinci gününde devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Şûra kapsamında “Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar” Panelinde konuştu.

Sayan, yakın zamanda sosyal medya servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve ülkemizdeki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini belirterek, seçenekleri çoğaltarak özellikle yerli ve milli uygulamalara hız vermek gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını belirten Sayan, "Kullanımı giderek artan sosyal medya platformları ve haberleşme uygulamaları ile ilgili dünyada olduğu gibi bizimde yasal düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Sosyal medya şirketlerinin temsilci atamaları gerçekleşti ancak istediğimiz performansı almış değiliz. Özellikle dezenformatif faaliyetlerini örgütlü biçimde kamuoyunu manipüle edecek biçimde yayanlara ilişkin olarak sosyal ağların gerekli önlemleri almaları hususunda da çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Toplam genişbant abone sayımız 86 milyona yaklaşıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, haberleşme teknolojilerindeki hızlı değişime dikkat çekerek, "Bir önceki Şûra’nın düzenlendiği 2013 yılında ülkemizde 3G mobil hizmeti hızla yaygınlaşıyorken, bugün 5G’ye geçişe çok yaklaştık ve bunun yanında 6G’yi de tartışıyoruz.” dedi.

Dijitalleşme adına önemli atılımlar yapıldığını aktaran Sayan, "Ülkemizde 2013 yılında mobil abone sayısı yaklaşık 70 milyon iken, halihazırda mobil abone sayımız çoğunluğu 4.5G abonesi olmak üzere 85 milyona yaklaşmış durumda. 2013’te uzunluğu 227 bin kilometre olan toplam fiber altyapımız, bugün itibarıyla neredeyse iki katına çıkarak 445 bin kilometreyi geçti. 2013’te 3G ile sunulan mobil genişbant hizmetine abone olanların sayısı 24 milyon iken, şu an mobil genişbant abone sayısı 68,3 milyona ulaşmış durumda. Toplam genişbant abone sayımız ise 86 milyona yaklaşıyor. 100 megabit internet sunma hedefimiz var." dedi.

Sayan, salgınının bilgi ve iletişim teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirterek, "Ülkemizdeki güçlü sabit ve mobil altyapılarımızla haberleşme hizmetlerinde eğitim, sağlık, iletişim, alışveriş, bankacılık gibi pek çok işlemlerimizi çevrimiçi ortamlarda sürdürdük. Bu süreçte bilişim sektöründe yatırımlar da hız kesmeden artarak devam etti ve rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısından 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bilgi teknolojileri, diğer sektörlerin de gelişim ve değişiminin anahtarı"

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geçirdiği değişime değinen Sayan, şunları söyledi:

"Bugün artık elektronik haberleşme hizmet ve altyapısının kullanılmadığı bir sektörden bahsetmek neredeyse imkansız. Bilgi teknolojilerini diğer sektörlerin de gelişim ve değişiminin anahtarı olarak görmemiz gerekiyor. Uluslararası kuruluşlar ülkeleri gelişmişlik düzeylerine göre sıralarken, geçmişte okullaşma, hastane sayısı, kişi başı kullanılan elektrik miktarı ve gelir gibi birimleri kullanırken günümüzde gelişmişliği ölçme kriterleri arasında internete erişebilen nüfusun oranı ve yüksek hızlı mobil teknolojilerin yaygınlığı bulunuyor."

Sayan, dijitalleşme yatırımlarına ilişkin, "2020 yılında elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlar salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarken, 2021 yılında da hız kesmedi ve geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 22 artış kaydetti. Özel sektör yatırımlarının yanı sıra Bakanlık olarak halen mobil hizmetlerin ulaşamadığı kırsal bölgelere yerli ve milli imkanlarla üretilen ULAK baz istasyonlarını kullanarak en son teknolojiyi Evrensel Hizmet projeleri ile götürüyoruz. Ülkemizin dijital yollarını inşa ederken temel önceliğimiz ULAK gibi yerli ve milli haberleşme ürünlerini kullanabilmek." dedi.

"Yerli ve milli yazılımlarımızla siber vatanımızı koruyoruz"

5G'ye geçişe yönelik yapılan çalışmalara değinen Ömer Fatih Sayan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın çizdiği 5G’ye yerli ve milli imkanlarla üretilmiş şebeke ürünleri ile geçme vizyonu çerçevesinde, 5G’ye yönelik olarak kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve 5G Vadisi Açık Test Sahası gibi çalışmalarla ülkemizdeki yerli üretim potansiyelini harekete geçirdik. 2017 yılında Bakanlığımız ve BTK destekleri ile Kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi haberleşme alanında ülkemiz açısından önemli bir köşe taşı niteliğinde.”

5G için kritik öneme sahip fiber altyapı yaygınlığının artırılması için yatırımların devam ettiğini bildiren Sayan, "5G’nin 2035 yılına kadar dünya ekonomisine 3,8 trilyon dolar katkı yapması ve 22,8 milyon istihdam yaratması bekleniyor. Biz de 5G’nin ülkemizde sunulabilmesi bakımından 5G ihalesi ile ilgili çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sektör paydaşlarının 5G’ye geçiş için politika önerilerini Bakanlığımıza sunması akabinde, konu Bakanlığımızca derinlemesine ele alınarak ülkemiz için en uygun 5G politika ve stratejileri oluşturulacak ve 5G ihale süreci tüm paydaşların beklentilerine uygun şekilde yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Sayan, 6G teknolojisi için de çalışmaların yapıldığına da işaret ederek, "5G ile karşılaştırıldığında, 6G kablosuz iletişim ağlarının çok daha yüksek spektrum, enerji ve maliyet verimliliği, daha yüksek veri hızı, 10 kat daha düşük gecikme, 100 kat daha yüksek bağlantı yoğunluğu, daha fazla otomasyon imkanı milisaniyenin altında zaman gecikmesini sağlaması bekleniyor. Özellikle imalat, otomotiv, inşaat ve sağlık sektörlerinde fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde gerçekleştirilmesi zor veya pahalı olan projelerin dijital ikizlerinin oluşturulması ile birlikte sanal ortamda denemeleri yapılacak ve üretim aşamasına geçilebilecek." yorumunu yaptı.

Her saniye bir siber atakla karşılaşıldığını anımsatan Sayan, "Yerli ve milli yazılımlarımızla siber vatanımızı koruyoruz. Siber güvenlik çalışmalarımızın bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan Küresel Siber Güvenlik Endeksi verilerine göre ülkemiz 2020 yılında Avrupa’da 11. sıradan 6. sıraya, dünyada ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısını göstermiş bulunuyor." şeklinde konuştu.Fotoğraflar