Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Çalışmaları Tamamlandı

Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında çalışmalarımız tamamlanmış olup hazırlanan raporlar sektör paydaşlarımızın gelecek dönem çalışmalarında faydalanmaları için sektörün istifadesine sunulmuştur.