Projelerimiz

E-Devlet Projesi
E-Devlet Projesi'ne ulaşmak için tıklayınız.
Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi
Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi (UKEVM), kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir ekosistemdir.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek, yatırımlarda, operasyonlarda ve enerjide verimlilik sağlanacaktır.

Kamu kurumları tarafından farklı nitelik ve nicelikteki siber güvenlik ekipmanları ile farklı standartlarda önlenmeye çalışılan siber güvenlik tehditleri, Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinde tek noktadan yönetilebilirliğin ve standardizasyonun sağlanması ile çok daha kısa sürelerde tespit edilerek çok daha hızlı bir şekilde önlenebilecektir.

Standardizasyon ile birlikte Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezinde kurumlar arası haberleşmede güvenli erişim protokollerine bağlı olarak yürütülecek bir yapı oluşacağından bilgi güvenliği sorunları en aza indirilecektir.

Siber ataklara karşı tecrübe paylaşımı, güçlü organizasyon yapısı ve ortak savunma ile etkin bir bariyer oluşturulmuş olacaktır.

Güncel teknolojileri kullanarak daha verimli ve daha ekonomik BT hizmetlerinin sunulabilmesine imkân verecektir.

UKEVM, Kamu BT stratejilerinin gelişmesine ve netleşmesine katkı sağlayacaktır. Veri merkezlerinin kullanımı, bilgi paylaşımı, bilgi güvenliği, yatırım planlama, bakım ve satın alma süreçleri bu doğrultuda güncellenecek ve sağlamlaştırılacaktır.

e-KKTC Projesi
KKTC e-Devlet Projesi (e-KKTC), kamu kurum ve kuruluşlarının e-Kurum’a dönüşmeleri, elektronik ortamda bütünleşik bir e-Devlet hizmetleri altyapısının yazılım ve donanım olarak kurulması ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir yaklaşımla 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde bu altyapıdan sunulması projesidir.

KKTC e-Devlet projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet içeriğine uygun olarak e-kurum projelerinin oluşturulması, kurumların elektronik ortamda entegre olarak birbirleri ile uyumlu bir şekilde kurulacak e-Devlet altyapısı üzerinden hizmet verilmesine yönelik sistemlerin tasarlanması, kurulması, idame desteğinin sağlanması ve bu yolla kamu hizmetlerinin en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda vatandaşa ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaları kapsamaktadır.
Ulak Projesi
Yerli üretim konusunda ULAK projesi Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Aselsan, Netaş, Argela konsorsiyumu marifetiyle 15 Şubat 2013’te başlatılmıştır.

ULAK Projesiyle, 4,5G teknolojisinde milli-yerli baz istasyonu geliştirilerek üretilmesi planlanmış ve 27 Şubat 2017’de Dünya Mobil Konferansında operatörlerimizce ULAK baz istasyonunun ilk siparişlerine ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır. Mayıs 2020 itibarıyla ticari sahalarda kullanılmak üzere 351 adet ULAK baz istasyonu aktif hale getirilmiştir.

Ayrıca Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Bakanlık olarak yürüttüğümüz projelerde, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4.5G altyapısı kurulmakta olup bu projeler kapsamında da ULAK baz istasyonlarından istifade edilmektedir.

Mayıs 2020 itibarıyla 729 evrensel hizmet sahasında ULAK baz istasyonları aktif hale getirilmiş olup bu baz istasyonları ile toplam 976 yerleşim yeri kapsama altına alınmıştır.
Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projeleri
Evrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz Projelerin amacı, nüfusu 500’e kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve genişbant internet hizmetini götürmek ve sayısal uçurumu azaltmaktır.

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti İlave Edilmesi ve Mevcut Şebeke İle Birlikte İşletilmesi Projesi:

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında bugüne kadar 1796 yerleşim yerine GSM hizmeti götürülmüş olup, vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 16.02.2017 tarihinde devam sözleşmesi imzalanmış olup Proje tamamlandığında toplam 1799 yerleşim yerine 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti sunulmuş olacaktır. Şimdiye kadar 1633 yerleşim yerine 2G ve 4.5 G hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi Projesi:

2017 yılından itibaren 3 yıl içerisinde 1472 yerleşim yerine daha mobil haberleşme hizmetinin götürülmesi için 13 Mart 2017 Günü Saat 14:30'da İhalesi yapılmıştır. İhaleye ait Kesinleşen İhale Kararı 01.06.2017 tarihinde İhaleye katılan firmalara tebliğ edilmiştir. 05.07.2017 tarihinde Avea ve Vodafone iş ortaklığı ile  sözleşme imzalanmış olup, Proje tamamlandığında toplam 1472 yerleşim yerine 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet ve ses hizmeti sunulmuş olacaktır. Şimdiye kadar 942 yerleşim yerine 4.5 G hizmeti verilmeye başlanmıştır.
WIMAX ( Elektronik Haberleşme Altyapısı olmayan yerlere sabit telefon ve internet hizmeti ) Projesi
Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra vb. Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması,

Evrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz bu projenin amacı, elektronik haberleşme altyapısı bulunmayan köy, mezra vb. yerleşim yerlerine sabit telefon ve internet hizmeti götürmektir.

Bugüne kadar bu sözleşme kapsamında 2097 yerleşim yeri ve askeri birlik kapsama altına alınmıştır. 
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan birçok kurum ve kuruluşa ait antenler, bu kulede toplanarak  görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır. 2020 yılı itibarıyla Kuleden yayınlar verilmeye başlanmıştır. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin açılışı 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştır.


Çanakkale TV-Radyo Kulesi
Çanakkale TV-Radyo Kulesi ile, dağınık halde bulunan antenler tek kulede toplanarak görüntü kirliliği ortadan kaldırılmıştır.
Gören Göz Projesi
Bu proje ile görme engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, gitmek istedikleri yere kolay ve en güvenli biçimde ulaşımını sağlamak amacıyla, sesli olarak yol tarif edecek toplam 26 ilde 10.000 adet cihazın alımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı içerisinde 41 ilde dağıtılmak üzere 5.000 adet cihaz temin edilerek engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Ayrıca Akıllı telefon sahibi Görme Engelli Vatandaşın faydalanmasına yönelik navigasyon uygulaması geliştirilmiştir.

Üçüncü El Projesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 20 Kasım 2013 tarihinde “Engelsiz Bilişim Projeleri İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamındaki Üçüncü El Projesi ile herhangi bir nedenle ellerini kullanamayan engellilerin kendilerine sağlanacak olan Engelli Erişilebilirlik Cihazı ile tablet bilgisayarın tüm niteliklerini eksiksiz kullanmaları, eğitim ve istihdam alanlarında fırsat eşitliği yakalamaları ve bilişim alanında engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır.

1000 adet tablet bilgisayar ve erişebilirlik cihazı 17 Nisan 2015 de  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teslim edilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetin, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kendilerine teslim edilen ürünlerin öncelikle öğrencilere dağıtılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etmiştir.

Afet ve Acil Durum Haberleşmesi
Afet ve Acil Durum Haberleşmesine yönelik yapılan faaliyetler, projeler ile planlamalardaki amacımız: haberleşmenin doğal afetlerde, acil durumlarda ve olağanüstü haller nedeniyle aksamamasını teminen gerekli tedbirleri almak ve ilgili kurum/kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.  

Ulusal Düzey Haberleşme Çalışma Grubu Faaliyetleri

Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde hazırlanan “Türkiye Afet Müdahale Planı”(TAMP) 2014 yılında yürürlüğe konmuştur.

Bu planla oluşturulan 28 çalışma grubundan biri olan “Haberleşme Çalışma Grubu” kapsamında, afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyon Genel Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz koordinesinde hazırlanan “Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı” Şubat 2015’te mülga Başbakan Yardımcılığı tarafından onaylanmıştır.

Ulusal düzey haberleşme çalışma  grubu kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

Plan 2015 yılından itibaren her yıl Genel Müdürlüğümüz koordinesinde güncellenmektedir.

Plan kapsamındaki verilerin AFAD tarafından işletilen AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi)’e girişleri yapılmaktadır.

TAMP kapsamında diğer çalışma gruplarının plan hazırlıklarına destek verilmektedir.

2015 yılından itibaren TAMP’ın uygulanmasına yönelik AFAD tarafından düzenlenen masabaşı tatbikatlarına, toplantılara ve AYDES kullanıcı eğitimlerine katılım sağlanmaktadır.


GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Afet sırasında daha geniş kitlelere ulaşmak ve zarar görebilirliği azaltmak amacıyla, mevcut haberleşme sistemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi gerekmekte ve herhangi bir olağanüstü hal ile afet ve acil durumlarda, karasal haberleşme imkânının ortadan kalkması halinde sistemin çalışabilirliğini ve hizmetin devamını sağlamak amacıyla uydu iletişim kanallarının kullanılması zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda, afet ve acil durumlara yönelik olarak uydu çözümlerinin kullanıldığı projeler hayata geçirilmiştir.

723 adet Afet ve Acil Durumlara Yönelik Uydu Telefonu Alımı

Afet ve acil durumlarda karasal haberleşme sistemlerinde herhangi bir sorun oluştuğunda veya haberleşme altyapısı devre dışı kaldığında mevcut haberleşme sistemleri servise verilene kadar, alternatif bir haberleşme imkanının sağlanabilmesine ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun daha sağlıklı yürütülebilmesine yönelik olarak, kamu kurum/kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 adet “Uydu Telefonu” temin edilmiştir.

Uydu Transmisyonlu Mobil Baz İstasyonu Kurulması

Afet ve acil durumlarda (sel baskını, deprem, yol kapanması, kara ve hava taşımacılığı kazaları, çığ, kaybolma vb.) GSM kapsamasının bulunmadığı coğrafi alanlarda haberleşmenin sağlanabilmesi ve gerektiğinde kullanılması amacıyla, 25 bölgede transmisyonu uydu üzerinden sağlanabilen roaming özellikli, GSM işletmecilerine ait mobil baz istasyonları ilgili Valiliklerin sevk ve idaresinde kullanılmak üzere konuşlandırılmıştır. Söz konusu uydu transmisyonlu mobil baz istasyonlarının sayısı Mayıs 2020 itibarıyla 41 adet olup  bunlar deprem, sel, çığ vb. acil durumlarda haberleşmenin aksamaması açısından sahada fiilen kullanılmaktadır. Ayrıca afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere işletmecilerin envanterinde 236 adet mobil baz istasyonu da bulunmaktadır.

Türk Kızılayı’na Acil İletişim İhtiyacı İçin Uydu Terminalleri Kurulması

Türk Kızılayı’na afet ve acil durumlarda uydu üzerinden alternatif haberleşme imkanı sağlamak amacıyla, Kızılay’ın talebi üzerine 2017 yılında imzalanan sözleşme kapsamında 36 adet sabit VSAT, 13 adet mobil VSAT ve 6 adet flyaway/taşınabilir VSAT olmak üzere toplam 55 adet VSAT terminali kurulmuştur.

Kurulan VSAT terminalleri ile her türlü afet acil durumda Kızılay’ın haberleşme ihtiyaçları, mevcut altyapılarda sıkıntı yaşansa bile uydu üzerinden sağlanabilmektedir.

KamuNet
Dayanak

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5. Maddesinin 1 inci fıkrasının h bendi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı ile Siber Güvenlik Kurulu Kararları uyarınca KamuNet’in oluşturulması çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülmektedir.

Amaç

KamuNet projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılması;  siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak olan güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun alt yapının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Süreç

Kamu Sanal Ağı (KamuNet) kurulmasına ilişkin KamuNet İşbirliği protokolü 25 Şubat 2015 tarihinde Bakanlığımız ile İşletmeci Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanmıştır. Akabinde; Kamu kurumlarının KamuNet ağına dahil olması hususundaki 2016/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi 3 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “KamuNet Ağına Bağlanma ve KamuNet Ağının Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ise 21.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.