Projelerimiz

E-Devlet Projesi
E-Devlet Projesi'ne ulaşmak için tıklayınız

Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi
Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi, kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir ekosistemdir. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek, yatırımlarda ve operasyonlarda verimlilik sağlanacaktır.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi kapsamında 27.04.2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 1.Faz çalışmaları (Mevcut Durum Analizi, İhtiyaç Analizi raporları ve Stratejik Rapor tamamlanmış olup Faz - 2 çalışmalarına başlanmıştır.

2.Fazda Kavramsal Veri merkezi Tasarımı, Ayrıntılı veri merkezi Tasarımı Arazi Etüdü çalışması ve Mimari Projeler hazırlanacaktır. Son fazda ise Yaklaşık Maliyet belirleme ve Yapıma ilişkin Teknik Şartnameler hazırlanacaktır.
e-KKTC Projesi
KKTC e-Devlet Projesi (e-KKTC), kamu kurum ve kuruluşlarının e-Kurum’a dönüşmeleri, elektronik ortamda bütünleşik bir e-Devlet hizmetleri altyapısının yazılım ve donanım olarak kurulması ve kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir yaklaşımla 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde bu altyapıdan sunulması projesidir.

KKTC e-Devlet projesi, kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet içeriğine uygun olarak e-kurum projelerinin oluşturulması, kurumların elektronik ortamda entegre olarak birbirleri ile uyumlu bir şekilde kurulacak e-Devlet altyapısı üzerinden hizmet verilmesine yönelik sistemlerin tasarlanması, kurulması, idame desteğinin sağlanması ve bu yolla kamu hizmetlerinin en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda vatandaşa ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaları kapsamaktadır.
ULAK Projesi
Yerli üretim konusunda ULAK projesi Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Aselsan, Netaş, Argela konsorsiyumu marifetiyle 15 Şubat 2013 de başlatılmıştır.

ULAK Projesiyle, 4,5G teknolojisinde milli-yerli baz istasyonu geliştirilerek üretilmesi planlanmış ve gelinen aşamada, 27 Şubat 2017 de Dünya Mobil Konferansında operatörlerimizce ULAK baz istasyonunun ilk siparişlerine ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır.

Ayrıca, Bakanlık olarak yürüttüğümüz projede, evrensel hizmet kapsamında 1-500 nüfus aralığında kırsaldaki yerleşim yerine 4,5G altyapısı kurmak amacıyla bu milli baz istasyonlarının kullanılması planlanmaktadır.

Mart 2017 de ULAK baz istasyonu testleri yapılmış ve ilk görüntülü görüşme gerçekleştirilmiştir.

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında kurulum yapılacak kırsaldaki yerleşim yerlerinde ise ULAK baz istasyonu kurulumları devam edilmektedir. Şimdiye kadar 749 yerleşim yeri ULAK baz istasyonuyla kapsanmıştır.
Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projeleri
vrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz Projelerin amacı, nüfusu 500’e kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve genişbant internet hizmetini götürmek ve sayısal uçurumu azaltmaktır.

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında GSM Hizmeti Veren Mevcut Altyapıya Mobil Genişbant İnternet Hizmeti İlave Edilmesi Ve Mevcut Şebeke İle Birlikte İşletilmesi Projesi:

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında bugüne kadar 1796 yerleşim yerine GSM hizmeti götürülmüş olup, vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 16.02.2017 tarihinde devam sözleşmesi imzalanmış olup Proje tamamlandığında toplam 1799 yerleşim yerine 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti sunulmuş olacaktır. Şimdiye kadar 1630 yerleşim yerine 4.5 G hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi Projesi:

2017 yılından itibaren 3 yıl içerisinde 1472 yerleşim yerine daha mobil haberleşme hizmetinin götürülmesi için 13 Mart 2017 Günü Saat 14:30'da İhalesi yapılmıştır. İhaleye ait Kesinleşen İhale Kararı 01.06.2017 tarihinde İhaleye katılan firmalara tebliğ edilmiştir. 05.07.2017 tarihinde Avea ve Vodafone iş ortaklığı ile  sözleşme imzalanmış olup, Proje tamamlandığında toplam 1472 yerleşim yerine 4.5G altyapısı ile mobil genişbant internet ve ses hizmeti sunulmuş olacaktır. Şimdiye kadar 625 yerleşim yerine 4.5 G hizmeti verilmeye başlanmıştır.
WIMAX ( Elektronik Haberleşme Altyapısı olmayan yerlere sabit telefon ve internet hizmeti ) Projesi
Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra vb. Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması

Evrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz bu projenin amacı, elektronik haberleşme altyapısı bulunmayan köy, mezra vb. yerleşim yerlerine sabit telefon ve internet hizmeti götürmektir.

Bugüne kadar bu sözleşme kapsamında 2060 yerleşim yeri ve askeri birlik kapsama altına alınmıştır. Bunların dışında süregelen talepler de değerlendirilerek projenin kapsamı genişlemeye devam etmektedir.
Sayısal Yayıncılık Projesi
Sayısal Yayıncılık Projesi ile, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ve Çanakkale TV-Radyo Kulesi yapım çalışmaları devam etmektedir.

Bunlardan 49 katlı 365 metre yüksekliğindeki Küçük Çamlıca Radyo-TV Kulesinin  2019 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Çanakkale TV-Radyo Kulesi için 20.07.2016 tarihinde Çanakkale Valiliğince ihaleye çıkılmış olup, inşaat faaliyetleri devam etmektedir.
FATİH PROJESİ (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)
Evrensel Hizmet bütçesinden, eğitime destek projeleri de geliştirmekteyiz. Bu kapsamda geliştirilen FATİH Projesi ile, 432.288 sınıfa Etkileşimli Tahta, 45.653 adet çok fonksiyonlu yazıcı ve 3.657 adet doküman kamerası temin edilmiş olup kurulumlar tamamlanmıştır.

Aynı zamanda 81 ilde 110 adet akıllı sınıf kurulumu gerçekleştirilmiştir.