Kurum Hakkında

Misyonumuz
Haberleşme hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm kullanıcılar için; kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, eşit, rekabete açık ve ekonomik olarak üretilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz
Ülkemizde bilgi toplumunun oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla mobil ve sabit kullanıcılara kesintisiz, kaliteli erişim altyapısı üzerinden ses, data ve görüntü hizmeti sunmaktır; ayrıca modern çağın ipek yolu olan bilgi ve iletişim ağlarıyla kıtaları birbirine bağlayan teknoloji ve hizmet üretiminde lider bir ülke olmaktır.

Ülkemizin; çağdaş, ileri iletişim yapısını oluşturacak politikalar üreten, uygulayan ve projeler gerçekleştiren örnek bir Genel Müdürlük olmaktır.