Tarihçe

Ülkemizin haberleşme sistem ve hizmetlerinin, ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesis edilip, geliştirilmesi için, 17.04.1987 tarihinde çıkarılan 3348 Sayılı kanunla birlikte, Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ana hizmet birimi olarak belirlenmiş, ardından, 06.05.1995 tarih ve 4107 Sayılı kanunla  Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak adı değiştirilmiştir. 16.06.2005 tarih ve 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, 05.11.2008 tarih ve 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile de Genel Müdürlüğümüz görevleri genişletilmiştir. 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kurulması, 655 sayılı KHK ile Bakanlar Kurulu’nca 26.09.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 655 sayılı KHK ile Genel Müdürlüğümüzün görevleri yeniden düzenlenmiştir.