K-AUS Türkiye Mevcut Durum Analizi Raporu Çalışmaları Tamamlandı

Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi kapsamında yer alan K-AUS Türkiye Mevcut Durum Analizi Raporu çalışmaları tamamlanmış olup sektör paydaşlarımızın gelecek dönem çalışmalarında faydalanmaları için sektörün istifadesine sunulmuştur.