Marmara Üniversitesi ile Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı

Başlangıç. 08 Eylül 2022
Bitiş. 02 Eylül 2023
Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi arasında Protokol imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “3.3 Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS)” eylemini gerçekleştirebilmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında, 8 Eylül 2022 tarihinde “Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Protokolü” imzalanmıştır.

Bu doğrultuda projenin amacı, temelleri, hedefleri ve fikir aşamasından sonuca nasıl ulaşacağı hususlarında bilgi alışverişi yapmak üzere, 9 Eylül 2022 tarihinde Proje Başlangıç Toplantısı yapılmıştır. 

Bu projeyle hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı araç içi bilgi ve haberleşme sistemleri ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Böylece araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servislerle yol ve sürüş güvenliğinin artırılması sağlanacaktır. Yol ve sürüş güvenliği ana hedefinden hareketle otonom sürüşe geçişi kolaylaştırmak için gerekli olan altyapının hazırlanması planlanmaktadır.

Projede kooperatif akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde bağlantılı araçlarda (Connected Cars) yer alan araç içi haberleşme bileşenlerinin, araçların birbirleriyle ve altyapı ile haberleşmede kullanacağı iletişim birimlerinin tanımlaması yapılırken örnek uygulamaların ve ilgili standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Böylece tanımlanan ve belirlenen ABHS bileşenlerinin sonraki süreçte, ülkemiz yerli ve milli kaynakları ile üretiminin yapılması ve kaynakların ülkemizde kalmasının mümkün olmasının sağlanması ile birlikte ülkemizde yapılması planlanan çalışmalarda kullanılan teknoloji ve standartlardaki farklılıkların azaltılması hedeflenmektedir.

Proje ile aşağıdaki temel faydalar sağlanacaktır:

• Yolculukların daha güvenli ve emniyetli hale gelmesi,
• Yakıt tasarrufu ve enerji verimliliğin sağlanması,
• Trafikte kazaların ve seyahat sürelerinin azalması,
• ABHS sisteminin yerli ve milli olarak üretilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması,
• Geliştirilecek sistemin ürün haline gelmesi durumunda yurtdışı ihracat potansiyeline sahip olması.

Fotoğraflar