Ulaşımın Geleceği 2 Çalıştayı Mikromobilite Temasıyla Yapıldı

Başlangıç. 12 Haziran 2022
Bitiş. 12 Haziran 2022
Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Ulaşımın Geleceği 2 Çalıştayı, Mikromobilite temasıyla 12 Haziran 2022 tarihinde çevrimiçi olarak yapıldı.

Alanlarında uzman, farklı disiplinlerde sekiz konuşmacının katıldığı Çalıştay’da bir sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Başkanı Esma DİLEK, Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir çevrenin önemine değinerek, dünya ülkelerinin gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için her alanda sürdürülebilir çözümlere odaklandığına ve ulaşımda sıfır emisyon hedefinin öncelik taşıdığına dikkat çekti. Sürdürülebilirlik kavramını; günümüz kaynakları kullanılırken gelecek nesillere aktarabilmek adına kaynaklara zarar vermeden kalkınmak olarak tanımlayan Dilek, “Bu bağlamda doğal çevrenin korunması konusu, hepimizin sorumlulukları arasındadır ve bu çerçevede insanların yaşam tarzlarını ve tüketim davranışlarını çevreye daha duyarlı olacak şekilde yeniden düzenlemeleri gerekmektedir” dedi.

AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı bağlamında ve hava kirliliği, gürültü ve trafik sıkışıklığı gibi ortaya çıkan zorluklara karşı ilan ettiği iklim nötrlük yolunda, yenilikçi kentsel hareketlilik çözümlerinden olan mikromobilitenin tanımını yapan Dilek, “Başta gençler arasında olmak üzere, her kesimden şehirli tarafından tercih edilen mikromobilite araçları, kolay kullanım özellikleriyle, kısa bir süre içerisinde alternatif bir ulaşım türü haline gelmiştir. Modern şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan trafik yoğunluğuna çözüm getiren ve kısa mesafeler arasında hareket özgürlüğü kazandıran mikromobilite araçları, hayatımıza hızlı bir şekilde girerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Elektrikli bisiklet ve türevleri gibi çağdaş mikromobilite sistemleri, şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştirirken, yaşam kalitesini de artıran bir unsur haline gelmiştir” dedi. 

Dilek, ayrıca Bakanlığın bu alandaki mevzuat çalışmalarına ve devam eden projelerine de değinerek şöyle devam etti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz.  Bakanlığımız, can ve mal güvenliği, verimlilik, çevreye duyarlılık, kullanıcı konforu açısından mikro hareketlilik hizmeti alanların ve hizmet sağlayıcıların tabi olacağı bazı düzenlemelerin yapılması ihtiyacı dolayısıyla gerekli mevzuat çalışmasını iki yıl önce başlattı. Elektrikli bisiklet ve e-skuter mevzuat çalışmalarına, mikro hareketlilik ortak akıl toplantıları ile 2020 yılında başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter ile ilgili «Mikro Hareketlilik Odak Grup» Toplantısı, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Proje bazında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında, bilimsel temelli, çevreci, sürdürülebilir ve tarihine duyarlı bir ulaşım altyapısını ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakanlık olarak doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek, hayatı kolaylaştırdığımız bu dönemde, entegrasyonlarımızı hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Hızla gelişen bir kentsel ulaşım ortamında, mikro hareketlilik, insanlarımızın günlük olarak hareket etme şeklini değiştirdi. Bu da ulusal politika yapıcılar ve şehir yetkilileri için yeni ve acil aşılması gereken zorlukları beraberinde getirdi. Bakanlık olarak bizler de bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz.”

Çeşitli zorluklarına rağmen mikromobilitenin geleceğinin parlak olacağını düşündüğünü belirten Dilek, “Hedefimiz, tüm ulaşım modlarında, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitemizin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılmasıdır. Dünyamızı gelecek nesillere yaşanabilir olarak bırakmak, bizler için hem yasal hem de insanlık adına bir sorumluluktur” diyerek sözlerini tamamladı. 

Fotoğraflar