Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “4.1 AUS Farkındalık ve Bilincinin Oluşturulması” ile “1.9 Yerli ve Millî Teknolojilerin Geliştirilmesi İçin Teşvik Mekanizmalarının Oluşturulması” eylemleri kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı ve AUS sektör paydaşlarını buluşturan, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sağlayacağı destek ve fonlara ilişkin “Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” çevrimiçi olarak yapıldı.

Haberleşme Genel Müdürlüğü, UDHAM Başkanlığı, AUS Türkiye Derneği üye ve paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; AUS alanında faaliyet gösteren AUS Türkiye Derneği üye ve paydaş firmalarına, Bakanlığın sağlayacağı destek ve fonlara ilişkin bilgilendirme yapıldı, proje değerlendirme kriterleri ve süreçleri ele alındı.

Toplantıda, firmalardan hazırlayacakları projelere ilişkin önerilerini 11 Kasım 2022 tarihine kadar UDHAM Başkanlığına göndermeleri istendi. Her firmanın bir çağrı ile başvurabileceği belirtilen projelerde; projenin amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, projelerin geliştirilmesi sonrasında doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları, UAB “Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.