BAUSMER 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı Düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı, 15-17 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına katkı sağlanması amaçlanan konferans, kamu ve özel sektörün temsilcilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası üniversitelerin akademisyenlerinin de yoğun katılımıyla tamamlandı.

Konferanstaki oturumlarda, dünyadaki AUS hizmetleri, güncel uygulamalar ile Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Akademik çalışmalara ve bildiri sunumlarına yer verildi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Akıllı Ulaşım Sistemleri” üzerine ihtisas üniversitesi olarak seçilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı’nın açılış oturumunda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı ve BAUSMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ, bir açılış konuşması yaptı.

Konuşmasında BAUSMER’in çalışmalarına değinen TEKTAŞ, “2017 yılında AUS Türkiye üyesi de olan üniversitemiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planı- 2023 Hedefleri” doğrultusunda diğer üniversiteler, TÜBİTAK, YÖK ve diğer kamu- özel sektör paydaşlarının ortak misyon ve vizyonları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte. Her sene geleneksel olarak tekrarlanan Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansları ile ülkemiz ve diğer uluslardan üniversite öğrencileri ve akademisyenler başta olmak üzere kamu ve özel sektörün temsilcileri bir araya gelerek Akıllı Ulaşım Sistemlerinin her alanında çok değerli bilgi paylaşımları yapılmakta” dedi.

Açılış oturumunda bir konuşma ve sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı (GMY) ve AUS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Esma DİLEK, akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye’de geçmişten günümüze gelişimi, değişimi ve mevcut durumuna ilişkin konulara değindi. DİLEK, akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin ulusal stratejilerin, politikaların belirlenmesi, ilgili mevzuat çalışmalarının yapılması sorumluluğunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na verildiğini belirterek Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM) başta olmak üzere Bakanlığın diğer tüm bağlı, ilgili ve ilişkili birimleriyle AUS alanında çeşitli konularda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. “Türkiye’de akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin ulusal ölçekteki çalışmalar, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020- 2023 Eylem Planı kapsamında HGM koordinasyonunda ve sorumluluk verdiğimiz diğer paydaşlarımızla birlikte sürdürülmekte” dedi. DİLEK sunumunda, yürürlükte olan AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında HGM, UAB’nin diğer ilgili, ilişkili kuruluşları ile eylem sorumlusu diğer bakanlıklar ve belediyelerin yürüttükleri çalışmaları anlattı. Gelecek dönem planları kapsamında hazırlık çalışmaları devam eden 2024-2030 dönemini içerecek şekilde planlanan eylem planında yer alması taslak olarak belirlenen amaçlara kısaca değinen DİLEK, “AUS bileşenlerinin birbirleriyle uyumunu sağlayacak referans bir çerçeve için geliştirdiğimiz ve 2021 yılında çalışmalarına başladığımız Ulusal AUS Mimarisi Geliştirme Projemizi tamamladık. Projemizin çıktılarının yayınlanacağı Ulusal AUS Platformunu yakında devreye alarak tüm paydaşlarımızın istifadesine sunacağız. Gelecek dönemde de şehirlerimizde sunulan AUS hizmetlerinin Ulusal AUS Mimarisi ile uyumlu olması için belediyelerimizle yakından çalışmaya devam edeceğiz. Eylem planımız çerçevesinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde kamu, özel sektör, akademi ve STK’ larla ortak çalışmaları önemsiyoruz” diye konuştu. DİLEK, ayrıca, AUS vizyonu çerçevesinde eğitimlere verdikleri öneme de değindi. Dünyada akıllı ulaşım sektöründe yaygın olarak kullanılan ve sürekli güncellenen AUS Terimler Sözlüğü’nün AUS alanındaki kavram kargaşasına son verdiğini sözlerine ekledi. Bakanlığın AUS alanındaki Ar-Ge projelerine verilen desteklerine de değinen DİLEK, bu alandaki hızlı gelişime dikkat çekti.

Eylem planında yer alan ‘sıfır emisyon’ hedefine yönelik elektromobilite alanında Türkiye’deki çalışmaları da anlatan DİLEK, ülkemizde de hızlı bir şekilde kullanımı artan elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile ilgili mevzuat ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığına işaret etti.

DİLEK sunumunda, AUS alanının ilk ve tek STK olan AUS Türkiye’nin faaliyetleri, çalışmaları ve gelecek dönem planlarına da değindi. 

Konferansın ikinci ve üçüncü günlerinde kamu, üniversiteler ve özel sektörden katılımcıların AUS alanındaki akademik çalışmalarına yer verilen oturumlarda, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akılı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Özgür TALİH; HGM GMY Esma DİLEK ve Prof. Dr. Necla TEKTAŞ ile birlikte hazırladıkları “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Siber Güvenlik: Türkiye’de Mevcut Durum ve Öneriler” isimli bildiri sunumunu yaptı. HGM AUS Daire Başkanlığı’nda görev yapan Mühendis Ali Ercan, Prof. Dr. Mehmet TEKTAŞ ve Doç. Dr. Selahattin KOŞUNALP birlikte hazırlanan “Paylaşımlı Hareketliliğin Yeni Nesil Ulaşım Anlayışına Etkisi” isimli bildiriyi sundu.

BAUSMER tarafından düzenlenen konferans, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi'nde vurgulanan "4.1. AUS Farkındalık ve Bilincinin Oluşturulması" eyleminin amaçlarına hizmet ederek ülkemizde AUS ve uygulamalarının farkındalık ve bilinirliği ile sektörel ve akademik gelişmelerden haberdar olabilmeyi sağlıyor.

3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı (ITSC’23) bildiri kitabı yayınlandı. Güncel akademik çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar