Boğaziçi Üniversitesi ile Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi Protokolü İmzalandı - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Boğaziçi Üniversitesi ile Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi Protokolü İmzalandı

Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında  bir protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ile 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan uzun dönem hedefler ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Üniversite arasında 26.04.2021 tarihinde imzalanan “Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” kapsamında, “Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi” için 08.09.2022 tarihinde Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı.

Bu doğrultuda; projenin amacı, temelleri, hedefleri ve fikir aşamasından sonuca nasıl ulaşacağı hususlarında bilgi alışverişinde bulunulmak üzere, 9 Eylül 2022 tarihinde 'Proje Başlangıç Toplantısı' yapıldı.

Proje ile; çevreci, sürdürülebilir, emniyetli, güvenli, konforlu ulaşım perspektifinde hizmet veren bağlantılı ve otonom araçların ülkemiz ulaşım altyapılarında kamusal ve özel alanlarda sorunsuz kullanımını destekleyecek araştırma, geliştirme, simülasyon ve test çalışmaları yapılacak. 

Projenin tamamlanmasıyla şu faydaların sağlanması hedeflenmekte:

AUS ile ilgili ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek otonom ve bağlantılı araç teknolojilerine yönelik uygulamalar geliştirmek,
Dünyada gelişmekte olan otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin ülkemizde de yerli ve milli olarak üretilmesini desteklemek,
Ulaştırma altyapılarımızı gelişen teknolojilere uyumlu hale getirerek vatandaşlarımıza güvenli, konforlu, sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi yaşatabilmek,
Karayolu taşımacılığının verimliliğini, güvenliğini ve çevresel performansını artırmayı amaçlayan, araçların birbirleriyle ve çevresindeki yol altyapısıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlayan projeler ortaya koymak,
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS uygulamalarına yönelik akademik çalışmalara destek olmak ve üniversitelerle iş birliklerini arttırmak,
Yeni nesil ulaşım teknolojileri ve sistemlerine ışık tutacak uygulama ve standartlara yön vermek.

Proje kapsamında, aynı zamanda; ulusal karayolu ağı ve kentsel trafik yönetimi ve kontrolü, seyahat bilgisi, gerçek zamanlı haberleşme, ulaşım modları arası entegrasyon, K-AUS, bağlantılı ve otonom araçlar, veri yönetimi, yol güvenliği, emisyonların azaltılması, haberleşme teknolojileri, hareketlilik ve erişilebilirlik gibi AUS ile ilişkili bileşenlerin hayata geçirilmesi ve uygulamalarına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmakta.

Fotoğraflar