e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Mayıs Ayı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Mayıs Ayı Koordinasyon Toplantısı ; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof.Dr. Sayın Faruk BİLİR ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY‘in Başkanlıklarında Wyndham Otel’de Gerçekleştirildi
İlgili mevzuatlarla Bakanlığımız sorumluluğuna verilen “Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek” ve “ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak” görevleri kapsamında e-Devlet ve siber güvenlik çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla 2017 yılı içerisinde müsteşar yardımcıları ve daire başkanları seviyesinde toplantılar gerçekleştirilmiştir

Bu bağlamda; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof.Dr. Sayın Faruk BİLİR ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY‘in başkanlıklarında Wyndham Otel’de 02.05.2018 Çarşamba günü 09:30-12:30 saatleri arasında “e-Devlet ve Siber Güvenlik çalışmalarında gelinen durum” ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Diğer taraftan Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkililerince yapılan çalışmalar ve mevzuatların e-Devlet ve elektronik ortamda veri paylaşımı ile ilişkisinin paydaşlar ile değerlendirilmesi yapılmıştır.

Fotoğraflar