E-Ticaret'in uzmanları Bakü'de bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Bakü E-Ticaret Forumu-2018 etkinliğine katılarak Türkiye’nin BİT ve e-ticaret alanındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, yatırımcılar ve KOBİ’lerden 300’ün üzerinde katılımcı ve 30’un üzerinde konuşmacının katıldığı etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan,  Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Çisel Aslan da katıldı. Düzenlenen oturumlarda, e-ticarette ödeme sistemleri, yasal ve düzenleyici çerçeve, lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) altyapısı, finansman gibi konular tartışıldı.

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Birlemiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, son yıllarda hızlı bir değişim geçiren e-ticarete yönelik en iyi stratejilerin geliştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğu konusu tartışıldı.

Azerbaycan Ulaştırma, Altyapı ve Yüksek Teknolojiler Bakanı  Ramin Guluzade’nin de  katıldığı etkinliğe Azerbaycan Hükümetinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra Avrupa Birliği Azerbaycan Delegasyonu, UNCTAD, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Posta Birliğinden temsilciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan, forum kapsamında Ramin Guluzade’nin de konuşmacı olarak yer aldığı “E-ticaretin gelişmesinde BİT altyapısı ve hizmetleri” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı.

Sayan konuşmasında, elektronik ticaretin gelişmesindeki en önemli faktörler arasında BİT altyapısı ve hizmetlerinin yer aldığını, çünkü e-ticaretin tamamen BİT’e dayalı olduğunu vurguladı.

2017 yılında dünyadaki perakende e-ticaret satışlarının 2,3 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini ve 2021 yılına kadar bu rakamın 4.88 trilyona ulaşmasının tahmin edildiğini belirten Sayan, dünyada olduğu gibi Türkiyede’de e-ticaretin hızlı bir gelişme kaydettiğini dile getirdi. Sayan, “2017 yılında Türkiye’deki e-ticaret pazar hacmi 42.2 milyar Türk Lirasına ulaştı. Türkiye’nin son 15 yılda kaydettiği büyüme ivmesi BİT alanında da yaşandı. Türkiye’nin en ücra köşesine BİT altyapısını götürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. 

Fotoğraflar