Küresel Umut Festivali: ‘Sürdürülebilir Kentler’ Webinarı Gerçekleşti - Etkinlikler - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Küresel Umut Festivali: ‘Sürdürülebilir Kentler’ Webinarı Gerçekleşti

Başlangıç. 16 Eylül 2021
Bitiş. 16 Eylül 2021
Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Küresel Umut festivali kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sekizincisi ‘Sürdürülebilir Kentler’ webinarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde online olarak gerçekleştirildi.

Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda konuşmacının katıldığı, yaşanabilir şehirler oluşturmak misyonu ile gerçekleştirilen ve İklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık, ulaşım sistemleri ve çözümleri, deprem ve kentsel dönüşüm ve mimari, akıllı şehir teknolojileri ve akıllı şebekeler ve yönetim ve finansman başlıkları, 'Sürdürülebilir Kentler' webinarında ele alındı. Ayrıca 'Akıllı Şehirler' ve 'Yaşanabilir Şehirler' panelleri de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü ARUP, Şehir Plancısı, Geleceğin Şehirleri ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ersoy Pehlivan'ın yaptığı 'Yaşanabilir Şehirler' paneline Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcımız Esma Dilek panelist olarak katıldı.

 Panele ayrıca AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur da konuşmacı olarak katılım sağladı.

Panelde, Türkiye'nin 2023'e kadar çevre ile ilgili ajandası, akıllı şehir çalışmaları, yerel yönetimlerin iş modelleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik bilinci üzerine neler yapılabileceği ele alındı.

İleri bilişim ve insan odaklılık konusunda tüm belediyeler ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, her yıl, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na değinerek başladığı konuşmasında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla etkinlikler düzenleyen tüm belediyelere başarılar diledi.  

AUS ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi görevi doğrultusunda, Bakanlık olarak Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nı hazırladıklarını ve sürdürülebilir akıllı ulaşım planlamasının ülkemiz için önemine değinen Dilek, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ilerlemesinde yol haritası olan bu belge, ülkemiz için bu alanda yeni bir adım olmasının yanında, burada yer alan her bir eylemin gerçekleşmesi, ülkemizin sürdürülebilir şehirlerinin inşası için çok büyük önem arz etmekte” dedi.

Strateji belgesinde  5 stratejik amaç ile 3 yıllık dönem için yol haritası olacak 31 eylem ve 54 uygulama adımına yer verdiklerine değinen Dilek, bu çerçevede yerel yönetimler ve diğer kurumlar ile işbirliğinin önemine değindi. Bakanlığın yerel yönetim ve kurumlarla yaptığı ortak çalışmalardan örnekler veren Dilek, şöyle devam etti:

“Ulusal AUS Mimarisinin oluşturularak yayınlanması ve AUS standartlarının tespit edilmesi eylemimiz ile ülkemizde  akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegre edilmesi için bir çerçeve oluşturulacak. Bu çerçeve; şehirlerimize planlı, sürdürülebilir ve etkin bir AUS kurulumu için rehberlik edecek. Bu çalışmayı, Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yürütmek için çalışmalarımıza başladık. Ayrıca K-AUS test ve uygulama koridoru Projemiz kapsamında bağlantılı araç teknolojileri test koridorunu, İstanbul’da Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında hayata geçireceğiz. Yıl sonunda Ford Otosan araçlarının Kuzey Marmara Otoyolu'nda test edildiğine şahit olacağız. 

Akıllı şehir çözümlerini de içinde barındıran yayalaştırılmış yolların ve alanların çoğalmasını sağlamak, yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde yaya yolları ve alanlarında dolaşabilmesini sağlamak için yayalaştırma projeleri genel konsepti ile uygulama adımlarını belirlemek için Bakanlık olarak çalışmalarımıza başladık. Esenler Belediyesi ile de bu kapsamda görüşmelerimize başladığımızı belirtmek isterim.

Can ve mal kayıplarının azaltılması, güvenli sürüş, kontrollü geçişin sağlanması için hemzemin geçitlere akıllı trafik kontrol sistemlerinin kurulması amacıyla da TCDD tarafından pilot bir çalışma başlattık. Tek Kart Ödeme Sisteminin hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmalara da PTT tarafından devam ediliyor.”

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler inşa edebilmek için Türkiye Belediyeler Birliği, Büyükşehir Belediyelerimiz ve tüm diğer paydaşlarımızla birlikten kuvvet doğar ilkesi doğrultusunda çalışıyoruz diyerek işbirliğinin önemine dikkat çeken  Dilek, pek çok belediye ile birlikte çalışarak çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. 

Esma Dilek, yaşanabilir şehirler kavramı içerisinde öncelikle kentlerde artan nüfusa bağlı olarak kentsel hareketlilikte ulaşımda konforun sağlanabilmesi çerçevesinde, düşük karbonlu kent içi hareketlilik, kapsayıcı hareketlilik, sürdürülebilir kentsel lojistik, hareketlilikte yenilikler, ulaşım sistemlerinin dayanıklılığı gibi belli başlı konular ön plana çıkıyor  diyerek şu şekilde konuştu:

“Kentsel hareketlilikte kapsayıcı hareketlilik bizim için önem taşıyan konulardan biri. Herkesi kapsamak, kimseyi dışarıda bırakmamak, hem çevreyi koruyup hem de toplumun refahını sağlamak;  akıllı bir şehrin planlanmasında, yönetiminde görev alan kurumları, karar vericileri dışarıda bırakmamak, yenilikçi yöntemleri kapsamak, yabancı misafirlere de hizmet sunabilmek için farklı dillerde erişilebilir olmak anlamına geliyor. Kapsayıcı hareketlilik, yaya erişilebilirliği ve fiziksel açıdan zorluk yaşayanlardan çok daha fazlası demek. Sosyal, ekonomik, ve toplumun tüm kesimleri için eşitlikçi hareketlilik demek “

‘Değişim için artık eylem zamanı’ diyen Dilek “Şehirlerimizin, çağı yakalayan, toplum odaklı hareketlilik çözümlerini toplumla birlikte üreten, üniversite, kamu ve özel sektörün, el ele  yaklaşımla çözümler geliştirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Kentsel alanlarımızı inşa etme ve yönetme biçimimizi önemli ölçüde değiştirerek, bu konuda liderlik ederek sürdürülebilir kalkınmayı başarabileceğimize inanıyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı. 'Yaşanabilir Şehirler' panelini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=rgmKNVoUNhM

Fotoğraflar