UAB-UDHAM Ar-Ge Fonları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Başlangıç. 26 Mayıs 2022
Bitiş. 26 Mayıs 2022
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “4.1. AUS Farkındalık ve Bilincinin Oluşturulması” ile “1.9. Yerli ve Millî Teknolojilerin Geliştirilmesi İçin Teşvik Mekanizmalarının Oluşturulması” eylemlerimiz kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı ve AUS sektör paydaşlarını buluşturarak Bakanlığımız Ar-Ge projelerine ilişkin destek süreçleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledik. Toplantıda UDHAM Başkanlığı tarafından AUS ve Elektronik Haberleşme alanlarında önümüzdeki dönem için planlanan destek çağrı konuları ve sürelerine ilişkin bilgilendirme yapılarak UAB Ar-Ge desteklerinin başvuru, değerlendirme süreçleri vb. hususlara ilişkin ayrıntıları içeren bir sunumla sektörün sorularının cevap bulması sağlandı. 

Fotoğraflar