Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi 1. Proje Gelişim Raporu (PGR) Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Başlangıç. 31 Mayıs 2022
Bitiş. 31 Mayıs 2022
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarına çerçeve oluşturmak, ortak paydada buluşturmak, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım modlarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve bu doğrultuda Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisini oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT A.Ş. arasında geçtiğimiz Ekim ayında imzalanan ‘Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi’ için çalışmalara başlandı. 

Proje kapsamında, sistem tasarımı perspektifi ile ortaya koyulacak olan özgün Ulusal AUS Mimarisinde, AUS geliştirmelerindeki ihtiyaçların, fonksiyonların, anahtar paydaşlar arasındaki ilişkilerin, rol ve sorumlulukların belirlenmesi; sistemlerin birlikte çalışabilirliğini, entegrasyonunu, standardizasyonunu sağlamak için referans oluşturulması; AUS planlama, geliştirme ve yatırımlarına rehberlik eden kavramsal tasarımın hazırlanması amaçlanmaktadır.

Yürütülen projenin, 1. Dönem Proje Gelişim Raporu (PGR) Değerlendirme Toplantısı 31 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda, TÜRKSAT A.Ş. tarafından projenin ilk döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere, PGR raporuna ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin sunumlara yer verildi. 

Ülkemizin AUS çalışmalarına ışık tutacak projemiz, başarı ile devam etmektedir. Ulusal AUS Mimarisinin 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Fotoğraflar