Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Ulaştırma Trendleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP.5) 36. Dönem Toplantısı Yapıldı

4-6 Eylül 2023 tarihlerinde, İsviçre’nin Cenevre şehrinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Ulaştırma Trendleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP.5)’nun 36. dönem toplantısı düzenlendi. Üç gün boyunca devam eden ve farklı oturumlarda ulaştırma trendleri ve ekonomilerinin ele alındığı toplantıya, ulaştırmadan sorumlu birçok bakanlıklar, ulusal demiryolu kuruluşları, ulaştırma altyapısı yöneticileri ve işletmecilerinin yanı sıra özel sektör dernekleri, STK'lar ve akademi temsilcilerinden oluşan, dünyanın birçok ülkesinden katılımcı gerek fiziksel gerekse çevrim içi ortamda katılım sağladı.

Çok modlu ulaştırma koridorları yönetimi, ulaştırma ağlarının gelişimi, ulaştırma altyapısı verileri, ulaştırma ve iklim değişikliği, elektrikli araç şarj istasyonlarının siber güvenliği, bisiklet altyapısı, sürdürülebilir ulaştırma hedefleri, diğer BMAEK birimleri ile eşgüdüm ve WP.5'in iş planı konularının ele alındığı toplantıya Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’de Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmaları, elektrikli araçlar ve elektrikli araç şarj altyapılarına ilişkin Türkiye’deki gelişmeler, devam eden projeler ile AUS ve elektromobilite konularında gelecek dönem planlamalarına ilişkin bilgiler, Dilek’in sunumuyla dünyanın birçok farklı ülkesinden yüz yüze ve çevrim içi katılım sağlayan paydaşlarla paylaşıldı. Özellikle elektrikli araçlar ve şarj altyapısı gelişimi konularında ülkemizdeki gelişmeler katılımcılarla paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Dilek sunumunda, (i) Türkiye’de Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), (ii) Türkiye’de Elektromobilite (E-Mobilite), (iii) Devam Eden AUS ve E-Mobilite Projeleri ve (iv) Gelecek Çalışmaları içeren dört kategoride güncel bilgiler paylaştı. 

• Türkiye’de AUS’un tarihsel gelişimi,

• AUS’un kullanım alanları,

• Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen elektrikli araçlar, şarj altyapılarına yönelik mevzuat çalışmaları,

• Altyapıların oluşturulmasına yönelik girişimler, 

• Türkiye’deki mevcut elektrikli araç/soket sayıları,

• Türkiye’de elektrikli şarj altyapısının görünümü,

• Kamu kurumları tarafından sunulan finansal teşvikler,

• Ülke çapında elektrikli araç lokasyonlarını, şarj soketi uygunluk durumlarını gösteren mobil uygulamalar,

• Özel sektör tarafından sunulan yazılım ve donanım çözümleri,

• İstanbul’da düzenlenen e-mobilite fuarına ilişkin bilgiler,

• Ülkemizin doğuştan elektrikli otomobili Togg’a ilişkin bilgiler,

•Türkiye’de 2025 ve 2030 yıllarına dair elektrikli araç projeksiyonu,

• Türkiye’de elektrikli şarj istasyonlarının planlaması projesi hakkında bilgiler,

• Ulusal AUS mimarisi ve akademi ile yürütülen otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine ilişkin bilgiler,

• TCDD hizmet alanlarında kurulumlarına başlanan U-Şarj projesi hakkında bilgiler,

• Gelecek dönem projeleri arasında yer alan AUS Veri Yönetim Merkezi, K-AUS Test Ve Uygulama Koridoru, Zeeport (Sıfır Emisyon Denizcilik) projesi, havacılıkta geleceğin ulaşım konseptleri,

• Bakanlık çalışmalarında yapılan iş birlikleri ve etkinlik hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda iklim değişikliği ile mücadelede karasal ulaştırma konusu ele alındı, iklim değişikliğinin hafifletilmesini hızlandırmada karasal taşımacılığın kritik rolü üzerine tematik değerlendirmeler yapıldı. Elektrikli araçlar ve şarj altyapılarının siber güvenliği konusunun da ele alındığı toplantıda, elektrik şebekeleri ile otonom ve bağlantılı araçlara yönelik siber güvenliği tehdit eden riskler, alınabilecek önlemler, iyi uygulamalar, hazırlanan taslak standart çalışmaları ve rehberler hakkında bilgiler aktarıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yer alan USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) Başkanı Mahmut Esat Yıldırım tarafından Türkiye’de elektrikli şarj altyapılarını siber tehditlerden korumaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.

Sektör liderleri dahil olmak üzere tüm dünyadan paydaşları bir araya getiren toplantı, profesyonel ağ kurmak ve ikili ilişkileri geliştirmek için de önemli bir ortam sağlamış olup ülkemizin potansiyelini Birleşmiş Milletler nezdinde sunmak için fırsat oldu.

Fotoğraflar