Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi Kapsamında Düzenlediğimiz Eğitimler Devam Ediyor

Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM), UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan Ar-Ge Proje Protokolü ile “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi”ni oluşturmak amacıyla başlatılan “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” kapsamında düzenlenen “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ve Ulusal AUS Platformu” konularını içeren eğitim, kamu kurumları ve Genel Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla 12-15 Eylül tarihlerinde TÜRKSAT A.Ş.’nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlendi. 

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarına çerçeve oluşturmak, çalışmaları ortak paydada buluşturmak, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım modlarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve bu doğrultuda Ulusal AUS Mimarisini oluşturmak amacıyla HGM tarafından "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi" yürütülmektedir. Proje kapsamında ülkemize özgü bir Ulusal AUS Mimarisi geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup Hizmet Paketleri, Ulusal AUS Mimari yazılımı ve Ulusal AUS Platformu hakkında paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek yaptı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarını, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelerle, STK, üniversiteler ve özel sektör firmalarıyla koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüttüklerini belirten Esma Dilek, Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ve Ulusal AUS Platformu Eğitim programı kapsamında, proje danışmanları tarafından yapılan sunumlarla paydaşlar bilgilendirilerek konuya ilişkin sorular yanıtlandı. Program kapsamında Hizmet Paketleri, Ulusal AUS Mimari yazılımı ve Ulusal AUS Platformu hakkında bilgi verilerek paydaşların görüşleri alındı. 

Fotoğraflar