Kazak Heyeti’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ziyareti

Kazakistan Kamu Yönetimi Akademisi Kuzey Kazakistan Bölgesi Kampüsü Müdürü Laura KAIRZHANOVA ve beraberindeki heyet, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) özelinde Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Laura KAIRZHANOVA ve beraberindeki heyet, AUS alanında tecrübe alışverişi yapmak, Türkiye’deki çalışmalar hakkında bilgi alarak farklı bakış açıları edinmek için Haberleşme Genel Müdürümüz Aysel KANDEMİR ve ekibi ile bir araya geldi.

Ziyarette; Yekibastuz Şehri Mülki İdare Amirliği Belediye Başkanı Gulzhan ZARLYKOVA, Uspensky/Pavlodar Bölgesi Belediye Başkanı Talgat BECHSHENBAYEV, Petropavlovsk Şehri Mülki İdare Amirliği Belediye Başkanı Kaliya TURENOVA, Aksu/Pavlodar Bölgesi Belediye Başkanı Marat ZENOV, Kuzey Kazakistan Bölgesi Mülki İdare Amirliği/Ekonomi DairesiBaşkanı Kuanyshbek KALIZHANOV, “Qyzyljar” Şirketi Müdürü AMRIN DARKHAN, Kuzey Kazakistan Bölgesi Mülki İdare Amirliği Başkan Yardımcısı Dana SULEIMENOVA, Kuzey Kazakistan Bölgesi Mülki İdare Amirliği/Girişimcilik ve Endüstriyel Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Nurzhan SADYKOV ve Kuzey Kazakistan Bölgesi Mülki İdare Amirliği Baş Denetçisi Daniyar BASSYGARIN yer aldı. Kabul kapsamında yapılan toplantıda, Genel Müdür Yardımcımız Esma DİLEK, Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa HARMAN, Şube Müdürü Özgür TALİH ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi görevlileri hazır bulundu.

Kazakistan heyetine, ülkemizdeki AUS çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgilendirmede bulunan KANDEMİR, yaptığı konuşmada; AUS’un ulaşım altyapısını optimize etmeye ve daha verimli kullanmaya yardımcı olan, güvenli, emniyetli, konforlu yolculuklar yapılmasını sağlayan, kullanıcılar için ulaşım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunan birçok bileşen içerdiğini ifade etti. KANDEMİR konuşmasında, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşım sektöründeki teknolojik dönüşümün en önemli unsurlarından birinin akıllı ulaşım sistemleri olduğunu biliyoruz. Bu alanda dünyada önde gelen ülkelerde; strateji belirleyiciler, uygulayıcılar, üreticiler, tedarikçiler, üniversiteler, araştırmacılar, öğrenciler, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm paydaşlar, ulaşım alanındaki gelişmeleri ve yeni trendleri takip ederek çok çeşitli ve kıymetli çalışmalar yürütmekte. Bu nedenle biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizde akıllı ulaşım sektöründe yerli ve millî çözümlerin yaygınlaşması için vatandaşlarımızı odağımıza alarak kamu, özel sektör, belediye, akademi ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlarımızın görüşlerine başvurmayı, birlikte çalışmayı önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Kıymetli Bir Yol Haritası Oldu”

KANDEMİR, Bakanlığın AUS alanında stratejilerinden bahsederek “Politikalarımızı ve önceliklerimizi 2020 yılında Cumhurbaşkanlığımızın da destekleriyle yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile ortaya koyduk. Bu politika belgesi, ülkemizin son üç yılda AUS alanında kaydettiği gelişmelerde tüm ilgili paydaşlar için kıymetli bir yol haritası oldu. Toplumun ihtiyaçlarının ve vatandaş taleplerinin doğrudan odağı olan belediyelerimizin ve sektördeki diğer paydaşlarımızın geri bildirimlerinden bunu fark edebiliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AUS alanına ilişkin temel sorumluluğumuz ve misyonumuz, ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve millî kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağının oluşturulmasıdır. Bu alanda stratejilerimizi belirlerken ileri ve yenilikçi teknolojiler ile insan ve çevre odaklı ulaşımı sağlama vizyonuna odaklandık” ifadelerini kullandı.

AUS alanında insan kaynağı kapasitesini geliştirmek için farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken KANDEMİR, “Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de gelişen bir sektör olan AUS’a ilişkin eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini Bakanlık olarak çok değerli buluyoruz. Bu doğrultuda eylem planımızın da verdiği görevler ile 2021 yılından bu yana, AUS alanında farklı konularda 26 adet çevrimiçi ve yüz yüze eğitim düzenledik. Bakanlık olarak bu alandaki tüm bilinirlik ve farkındalık çalışmalarını teşvik etmeye ve destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Ulusal AUS Mimarisini Oluşturmak İçin İki Yıldır Devam Eden Çalışmaların Sonuna Yaklaştık”

Ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerini planlamak, tanımlamak, yaygınlaştırmak ve entegre etmek amacıyla bir çerçeve sunan Ulusal AUS Mimarisini oluşturmak için iki yıldır devam eden çalışmaların sonuna yaklaştıklarını ifade eden KANDEMİR, yapılan çalışmalar kapsamında, Türkiye’de birlikte çalışabilir AUS uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla kullanılacak AUS standartlarını da belirlediklerini bildirdi.

KANDEMİR bu kapsamda, “Son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli hareketlilik gibi yeni trendlerin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için şehirler arası ve şehir içi yollarda kullanılması amacıyla dünyada çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz.  Biz de bakanlık olarak bu alanlarda hayata geçirdiğimiz test ve pilot projelerle, ülkemizin AUS alanında öncülük eden ülkeler arasında yer almasına çalışıyoruz” diye konuştu.

Yenilikçi Teknolojilerle Şehir İçi Ulaşıma Çözüm: Türkiye Kart Projesi ve Hareketlilik Projesi

Konuşmasında şehir içi ulaşım sorunlarına da değinen KANDEMİR, “Şehir içinde ilave trafik yükü getirerek sıkışıklıklara ve sera gazı salınımına neden olan sorunları adresleyerek zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması, çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla akıllı ulaşım çözümlerinin yenilikçi teknolojiler kullanılarak geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda akıllı otoparklar, yolcu bilgilendirme sistemleri oluşturulmasına, yenilikçi ödeme sistemlerinin hayata geçirilmesine yönelik projelerimiz devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz, farklı şehirlerde, farklı ulaşım modlarında kullanılabilecek bir ödeme aracı olan ‘Türkiye Kart Projesi’dir. Ulusal hareketliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlarımızdan biri olan, farklı ulaşım modlarının, kullanıcıların tercihlerine göre seçeneklendirilerek bir arada sunulduğu ‘Bir Hizmet Olarak Hareketlilik Projesi’, Bakanlığımızın destekleriyle büyükşehir belediyelerimizden biri olan Konya’da yürütülmektedir. Ayrıca, toplu taşımada ve kamu hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızla hem sürdürülebilir çevre oluşturulmasına, hem ulaşımda temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ediyor; hem de daha temiz bir çevreye sahip kentler oluşturabilmek için toplu taşıma araçlarının kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılmasına gayret ediyoruz” dedi.

Elektrikli Araç ve Sürdürülebilir Hareketlilik Projeleri Hızla Yükseliyor

Dünya genelinde sayıları hızla artan elektrikli araçların, Türkiye de yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan teknik ve idari alt yapının oluşması, elektrikli araç şarj altyapılarının Türkiye’de yaygınlaştırılması için Bakanlık olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdüğünün bilgisini veren KANDEMİR sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerde bisiklet başta olmak üzere aktif hareketlilik türlerinin yaygınlaştırılması, yayalaştırma projelerine dair genel konseptin oluşturularak uygulama adımlarının belirlenmesi, AUS Veri Yönetim Merkezi kurulması; sürdürülebilir hareketliliği desteklemek ve trafik sıkışıklıklarının önüne geçmek amacıyla yakın dönemde hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor.” 

“Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2024-2030 Eylem Planını Taslak Olarak Hazırladık”

Akıllı ulaşım sistemlerinin ulaşım ve trafik sorunlarını adreslemede dünyada tercih edilen çözümler olduğunu aktaran KANDEMİR, şunları söyledi: “Bu nedenle ulaşımda teknolojik çözümleri benimsemekle birlikte, ülkemizin ihtiyaçlarına ve altyapısına göre özelleştirilmesine gayret ediyoruz. Bakanlık görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda, ülkemiz için AUS çerçevesinde ortaya koyduğumuz her yaklaşımın sürdürülebilir hareketliliği desteklemesini önemsiyor, ülkemizde ve dünyadaki güncel çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bu hassasiyetlerimizi içeren yeni dönem AUS strateji belgesi ve eylem planımızın, 2024-2030 yıllarını kapsamasını öngörüyoruz. Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler içeren Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2024-2030 Eylem Planını da taslak olarak hazırladık.”

AUS sektörünün; araçların, yolların, altyapıların, insanların ve tüm nesnelerin haberleştiği, veriyle yönetildiği, analitik ve yapay zekâ ile desteklendiği, otonom, bağlantılı, paylaşımlı ve elektrikli hareketliliğin yaygınlaştığı, kişiselleştirilmiş ve konforlu seyahat deneyimlerinin sunulduğu bir dönemde, dijitalleşme ile dönüştüğünü belirten KANDEMİR, bu dönüşümü gerçekleştirmek için dijitalleşme, mobilite, lojistik ekseninde çalışmalar yürüttüklerini, AUS çözümlerinin ülke genelinde yaygınlaşması için fiber altyapının genişletilmesine önem verdiklerini, STK, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydederek konuşmasını tamamladı.

Genel Müdürümüz Aysel KANDEMİR’in konuşmasının ardından, ülkemizde AUS’un geçmişten günümüze kadar gelişimi ve gelecek hedeflerini içeren kapsamlı bir bilgilendirme sunumu AUS Hizmetleri Şube Müdürü Özgür TALİH tarafından yapıldı. TALİH, sunumunda; Bakanlık olarak gerçekleştirilen AUS ile ilgili faaliyetler ve projelerin yanında ülkemizde kamu, özel, akademi, yerel yönetimler ve STK’ların AUS alanında yaptığı çalışmaların mevcut durumunu anlattı.

Fotoğraflar