İstanbul İnsan Kaynakları Forumunun İkincisi “Toplum 5.0” Temasıyla Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi, "Toplum 5.0" temasıyla 15 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini bir araya getiren forum, ilgili tüm kesimlerin bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıdı.

Forumda, insan kaynakları alanında Türkiye'nin hedeflediği dönüşüm, teknolojik gelişmelerin toplumun huzur ve refahını artıracak bir fırsat olarak "Geleceğin İnsan Merkezli Toplumu" olarak tanımlanan "Toplum 5.0" perspektifinden ele alındı.

Uluslararası alanda üst düzey yöneticilerin ve akademisyenlerin yer aldığı 2. İstanbul İnsan Kaynakları Forumunun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, çok sayıda kamu ve özel sektörün insan kaynakları temsilcileri katıldı.

Forumun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ayrılan oturumunda; Bakan Yardımcımız Osman BOYRAZ’ın açılış konuşmalarının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet SAVAŞ, PTT Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin TOK, Haberleşme Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcımız Esma DİLEK’in katılımlarıyla moderatörlüğünü Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal YÜKSEK’in yaptığı “Toplum 5.0 Perspektifi ile Teknoloji” temalı bir panel gerçekleştirildi.

Esma DİLEK paneldeki konuşmasında; Toplum 5.0 felsefesinin temelinde insan ve insanın yaşam kalitesinin yer aldığını belirtti. DİLEK konuşmasına şöyle devam etti.  “Odağında sosyal refah ve bireylerin mutluluğunun yer aldığı Toplum 5.0 ile fiziksel uzay ile siber uzayın tam entegrasyonu, böylece hem ekonomik kalkınmanın hem de toplumsal zorlukların aşıldığı insan merkezli bir toplum oluşturulması hedeflenmekte. Toplum 5.0’ı diğer sanayi devrimlerinden ayıran en önemli özellik merkezine insanı, çevreyi ve sosyal konuları alan daha sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda organize olan, daha fazla demokrasi, daha devrimci ve kapsayıcı bir genel çerçevesinin olmasıdır. Toplum 5.0, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı çözüm arayan ve iyileştirmeler vaat eden bir devrimdir.”  

Toplum için teknolojinin birçok alanda farklı şekillerde kullanıldığını belirten DİLEK, ulaşım sektöründe teknolojik gelişmeler ve bunların sağlayacağı yararlara değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanların daha konforlu, daha emniyetli, güvenli ve keyifli yolculuk yapabilmeleri için geliştirilen, kullanıcı deneyimlerini ve tercihlerini önceleyen hizmetler sunulmasında teknolojiden yararlanılmakta. Günümüzde tüm dünyada hızla yaygınlaşan bağlantılı, kooperatif, otonom ve elektrikli hareketlilik çalışmalarının temel itici gücü, Toplum 5.0 perspektifinde hayatımıza daha fazla girmeye başlayan bilgi ve haberleşme teknolojilerinin sunduğu imkanlardır. Teknoloji ile şekillenen geleceğin yenilikçi ulaşım sistemleri ve seyahat biçimlerine baktığımızda; otonom araçlar, hava taksiler, hyperloop gibi sistemler ile içinde dezavantajlı grupların da bulunduğu bireyler, çok daha kısa sürede, konforlu ve emniyetli, çevreye duyarlı bir şekilde seyahat edebilecekler.

Yapay zekâ, büyük veri teknolojilerinden yararlanılan otonom araç endüstrisinde, uzun mesafeli taşımacılıkta şoför temin etmenin zor olduğu durumlarda, uzun yol aracı filosunda otonom kamyonların kullanımıyla işgücü tasarrufu sağlanabilecek. 

Toplum 5.0’da öne çıkan dijitalleşme, büyük veri, yapay zekâ, veri analitik çalışmaları sayesinde, birçok sektörde veriyle yönetilen, akıllı, sürdürülebilir sistemler oluşturulabilmekte, kamusal yatırımların ve hizmetlerin veriye dayalı olarak planlanması ve hayata geçirilmesi sağlanabilmekte, böylece kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılabilmektedir. “

Toplum 5.0’ın gerektirdiği akıllı ve dijital yetenekleri geliştirmek amacıyla nitelikli iş gücünün oluşturulmasına yönelik Bakanlık faaliyetlerine değinen DİLEK, “Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için haberleşme altyapı işletmecisi kurumlarla birlikte yürüttüğümüz birçok çalışmamız var. Bunun yanı sıra genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılması; ülkemizin siber güvenliğini geliştirmeye yönelik, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, eğitim ve tatbikat faaliyetlerimiz, kapasite geliştirme çalıştırmalarımız; afet ve acil durum haberleşmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar, evrensel hizmet kapsamında kırsaldaki yerleşim yerlerine götürdüğümüz mobil ve sabit haberleşme altyapısı kurma çalışmalarımız; sürdürülebilir ulaşıma katkı sunmak amacıyla akıllı ulaşım sistemleri eylem planı çerçevesinde, ilgili kurumlar ve belediyelerimizle iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalarımız, kamu-özel sektör-akademi iş birliğini ve ortaklıkları geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız mevcut. Ayrıca düzenlediğimiz eğitim, çalıştay gibi faaliyetler ile AUS alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ile farkındalık ve bilinirlik çerçevesindeki çalışmalara katkı sağlıyoruz.” dedi. 

Fotoğraflar