Konya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemi Hizmetlerindeki İhtiyaçların Değerlendirmesi için Kullanıcı Deneyimleri Anketi Başlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “Kullanıcı Deneyimlerinin Akıllı Ulaşım Sistemleri Hizmetleri Kapsamında Değerlendirilmesi” eylemi doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi bir çalışma başlattı. Akıllı Ulaşım Sistemleri hizmetlerindeki problemlerin ve ihtiyaçların kullanıcı deneyimleri doğrultusunda tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Anket, 10 Kasım 2023 tarihine kadar vatandaş görüşüne açıldı.

Anket sonucunda elde edilecek veriler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri hizmetlerinin gelişimi ve sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Ankete katılmak için tıklayın.