Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kapasitesinin Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi Başarıyla Tamamlandı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’nün faydalanıcısı olduğu, 12.02.2021 tarihinde başlayan “Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için Karayolları Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi” başarıyla tamamlandı. Söz konusu projede, AB Direktifi (EU) 2019/1936 ile değişen 2008/96/EC sayılı Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi’nin ülkemize uyumlaştırılmasının sağlanması ve uygulanması amacıyla KGM kurumsal kapasitesinin arttırılması, karayolu altyapısı güvenlik yönetiminin geliştirilmesi, Türkiye TEN-T güzergahlarında ve ulusal yol ağının güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflendi.

Projenin 2. Paydaş Çalıştayı ve Projenin Kapanış Toplantısı, 7 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Programa birçok büyükşehir belediyesi, kamu kurum kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile akademisyenler katılım sağladı. Türkiye'de karayolu güvenliği yönetimini artırmayı ve KGM çalışanlarının kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir girişim olarak dikkat çekti.

Yaklaşık 33 ay süren proje kapsamında, eğitimler sonrasında başarılı olan KGM çalışanları, IRF tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan yol emniyeti denetçisi sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca trafik emniyeti ve güvenliğine yönelik mevzuat düzenleme çalışmaları, el kitapçıkları, kullanım kılavuzları ve iyi uygulama örneklerini içeren dokümanlar, proje kapsamında hazırlanmış olup yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Proje sürecinin katılımcılarla paylaşıldığı çalıştayda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve büyük şehir belediye temsilcileri tarafından hizmete sunulan trafik güvenliği ve emniyetine yönelik çözümler paylaşıldı. 

Düzenlenen çalıştay, ülkemizde trafik güvenliği ve emniyetine ilişkin farkındalığı artırılmasına katkı sağladı.  

Fotoğraflar