Marmara Üniversitesi VeNIT Lab, Bağlantılı Araçlardan Otonom Araçlara: 3. Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı Düzenledi

Marmara Üniversitesi VeNIT Lab tarafından 3’üncüsü düzenlenen “Bağlantılı Araçlardan Otonom Araçlara: Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı” ve “Ufuk Avrupa Projeleri Çalıştayı” 14-15 Mayıs tarihlerinde Marmara Üniversitesi Mehmet Genç (Dragos) Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin temel hedefleri arasında yer alan trafikte sürüş, yol ve yolcu emniyetinin sağlanması, ulaşım altyapı kapasitelerinin etkin kullanımı, seyahat sürelerinin azaltılması gibi fonksiyonların sağlanması için gerekli iletişim altyapısının (kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında) en önemli bileşeni olan Araçtan-Heryere (Vehicle-to-Everything- V2X) iletişim teknolojileri hakkında bilgi verildi. Çalıştay kapsamında, V2X iletişim teknolojilerinin durumu ve akıllı ulaşım sistemlerine sağladığı imkanlar, yakın bir gelecekte trafikte yer alması beklenen otonom/yarı otonom araçların bugünü ve geleceği, V2X teknolojilerinin otonom araçlarda kullanımı, gelecekte otonom araçlardan kaynaklı kazaların hukuki boyutu, akıllı ulaşım teknolojilerinin ülkemizdeki durumu ve V2X teknolojilerinin kullanım hazırlığı çerçevesindeki konular ele alındı.

Çalıştay kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman, “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı” ve eylem planı doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Çalıştayın son aşamasında, Bağlantılı Araçlar, V2X Haberleşmesi ve AUS Uygulamalarının saha demonstrasyonları yer aldı. Saha demonstrasyonlarında, VeNIT Lab ve BigTRI tarafından geliştirilen yerli ve milli V2X uygulamaları Akıllı Ulaşım Sistemine entegre edilerek, araç-araç, araç-altyapı iletişimlerini içeren V2X uygulamaları yapıldı.