Özbekistan Heyeti Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki üye ve gözlemci ülkeler ile "İnsan Kaynakları" alanında iş birlikleri programı kapsamında Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Kamu Hizmetlerini Geliştirme Ajansı’nın talebi üzerine, Özbekistan kamu yöneticileri ve valilerden oluşan bir heyet, ülkemizdeki çeşitli kamu kurumlarına yaptıkları çalışma ziyaretleri kapsamında Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında ve ülkemizdeki akıllı ulaşım uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim edinme amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Özbekistan Heyet, Haberleşme Genel Müdür Yardımcımız Esma DİLEK, Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanımız Murat Mustafa HARMAN ve AUS Şube Müdürümüz Özgür TALİH ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi görevlileri ile bir araya geldi.

Ziyarette bir açılış konuşması yapan Esma DİLEK, Kardeş ülke Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen Kıymetli Valileri ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi görevlilerini Bakanlığımızda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özbekistan heyetine, ülkemizdeki Akıllı Ulaşım Sistemleri ve bu alandaki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan DİLEK, akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde de dünyada olduğu gibi ulaşım sektöründeki teknolojik gelişmelerin lokomotifi olduğunu belirtti. DİLEK, konuşmasında, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizde akıllı ulaşım sektöründe yerli ve millî çözümlerin yaygınlaşması için vatandaşlarımızı odağımıza alarak kamu, özel sektör, belediye, akademi ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşlarımızın görüşlerine başvurmayı, birlikte çalışmayı önemsiyoruz” dedi.

“Stratejilerimizi Belirlerken İleri ve Yenilikçi Teknolojiler ile İnsan ve Çevre Odaklı Ulaşımı Sağlama Vizyonuna Odaklandık”

Bakanlık olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki politikaları ve öncelikleri, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile ortaya koyduklarını belirten DİLEK, “Politikalarımızı ve önceliklerimizi 2020 yılında Cumhurbaşkanlığımızın da destekleriyle yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile ortaya koyduk. Bu politika belgesi, ülkemizin son üç yılda AUS alanında kaydettiği gelişmelerde tüm ilgili paydaşlar için kıymetli bir yol haritası oldu. Toplumun ihtiyaçlarının ve vatandaş taleplerinin doğrudan odağı olan belediyelerimizin ve sektördeki diğer paydaşlarımızın geri bildirimlerinden bunu fark edebiliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AUS alanına ilişkin temel sorumluluğumuz ve misyonumuz, ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve millî kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağının oluşturulmasıdır. Bu alanda stratejilerimizi belirlerken ileri ve yenilikçi teknolojiler ile insan ve çevre odaklı ulaşımı sağlama vizyonuna odaklandık” ifadelerini kullandı.

“Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2024-2030 Eylem Planını Taslak Olarak Hazırladık”

Ülkemizde Ulusal AUS Mimarisini oluşturmak için iki yıldır devam eden çalışmaların sonuna yaklaştık diyen DİLEK, Türkiye’de birlikte çalışabilir AUS uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla kullanılacak AUS standartlarını da belirlediklerini bildirdi. Bu çerçevede Akıllı ulaşım sistemlerinin ulaşım ve trafik sorunlarını belirlemede dünyada tercih edilen çözümler olduğunu aktaran DİLEK, “Ulaşımda teknolojik çözümleri benimsemekle birlikte, ülkemizin ihtiyaçlarına ve altyapısına göre özelleştirilmesine gayret ediyoruz. Bakanlık görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda, ülkemiz için AUS çerçevesinde ortaya koyduğumuz her yaklaşımın sürdürülebilir hareketliliği desteklemesini önemsiyor, ülkemizde ve dünyadaki güncel çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bu hassasiyetlerimizi içeren yeni dönem AUS strateji belgesi ve eylem planımızın, 2024-2030 yıllarını kapsamasını öngörüyoruz. Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler içeren Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2024-2030 Eylem Planını da taslak olarak hazırladık.” dedi.

Son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında bağlantılı, kooperatif, otonom, paylaşımlı ve elektrikli hareketlilik gibi yeni trendlerin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için şehirler arası ve şehir içi yollarda kullanılması amacıyla dünyada çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde olduğumuzu hatırlatan DİLEK, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler Bakanlık olarak bu alanlarda hayata geçirdiğimiz test ve pilot projelerle, ülkemizin AUS alanında öncülük eden ülkeler arasında yer almasına çalışıyoruz. Şehir içinde ilave trafik yükü getirerek sıkışıklıklara ve sera gazı salınımına neden olan sorunları adresleyerek zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması, çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla akıllı ulaşım çözümlerinin yenilikçi teknolojiler kullanılarak geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda akıllı otoparklar, yolcu bilgilendirme sistemleri oluşturulmasına, yenilikçi ödeme sistemlerinin hayata geçirilmesine yönelik projelerimiz devam ediyor.” 

“Elektrikli Araç ve Sürdürülebilir Hareketlilik Projeleri Hızla Yükseliyor”

Dünya genelinde sayıları hızla artan elektrikli araçların, Türkiye’de yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan teknik ve idari alt yapının oluşması, elektrikli araç şarj altyapılarının Türkiye’de yaygınlaştırılması için Bakanlık olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerinin bilgisini veren DİLEK, “Şehirlerde bisiklet başta olmak üzere aktif hareketlilik türlerinin yaygınlaştırılması, yayalaştırma projelerine dair genel konseptin oluşturularak uygulama adımlarının belirlenmesi, AUS Veri Yönetim Merkezi kurulması; sürdürülebilir hareketliliği desteklemek ve trafik sıkışıklıklarının önüne geçmek amacıyla yakın dönemde hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor.” dedi. 

AUS sektörünün; araçların, yolların, altyapıların, insanların ve tüm nesnelerin haberleştiği, veriyle yönetildiği, analitik ve yapay zekâ ile desteklendiği, otonom, bağlantılı, paylaşımlı ve elektrikli hareketliliğin yaygınlaştığı, kişiselleştirilmiş ve konforlu seyahat deneyimlerinin sunulduğu bir dönemde, dijitalleşme ile dönüştüğünü belirten DİLEK, bu dönüşümü gerçekleştirmek için dijitalleşme, mobilite, lojistik ekseninde çalışmalar yürüttüklerini, AUS çözümlerinin ülke genelinde yaygınlaşması için fiber altyapının genişletilmesine önem verdiklerini, STK, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Ziyarette, Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa HARMAN, Bakanlık olarak görev ve sorumluluklar doğrultusunda AUS alanında ülke genelinde, strateji ve politika belirleme ile ilgili çalışmalar yapıldığını, sektörün yol haritasının belirlenmesinde gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğini belirterek yaptıkları çalışmaların ayrıntılarını anlatmak üzere sözü AUS Şube Müdürü Özgür TALİH’e bıraktı. TALİH, Özbekistan Heyet için hazırlanan AUS tanıtımı ve Bakanlık ile ülke genelinde yapılan akıllı ulaşım alanındaki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir sunum yaptı. Ülkemizde yürütülen AUS çalışmalarının paylaşıldığı sunum oldukça ilgi gördü. Türkiye’de ulaşım sektörü ve akılı ulaşım ile ilgili faaliyetlere yönelik Özbekistan Heyetin soruları cevaplanarak bilgi alışverişinde bulunuldu.  

Fotoğraflar