Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi 3. Proje Gelişim Raporu (PGR) Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarına çerçeve oluşturmak, ortak paydada buluşturmak, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım modlarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve bu doğrultuda Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisini oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. arasında 2021 yılı Eylül ayında imzalanan protokol kapsamında yürütülen ‘Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi’nin tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Proje kapsamında, sistem tasarımı perspektifi ile ortaya koyulacak olan özgün Ulusal AUS Mimarisinde, AUS geliştirmelerindeki ihtiyaçların, fonksiyonların, anahtar paydaşlar arasındaki ilişkilerin, rol ve sorumlulukların belirlenmesi; sistemlerin birlikte çalışabilirliğini, entegrasyonunu, standardizasyonunu sağlamak için referans oluşturulması; AUS planlama, geliştirme ve yatırımlarına rehberlik eden kavramsal tasarımın hazırlanması amaçlanmaktadır.

Yürütülen projenin, 3. Dönem Proje Gelişim Raporu (PGR) Değerlendirme Toplantısı 24 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda, TÜRKSAT A.Ş. tarafından projenin üçüncü döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere, PGR raporuna ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin sunumlara yer verildi. 

Ülkemizin AUS çalışmalarına ışık tutacak projemiz, başarı ile devam etmektedir. Ulusal AUS Mimarisinin 2023 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Fotoğraflar