Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi Kapsamında Düzenlediğimiz Eğitimler Devam Ediyor - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Otomasyon Projesi Kapsamında Düzenlediğimiz Eğitimler Devam Ediyor

Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM), UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan Ar-Ge Proje Protokolü ile “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi”ni oluşturmak amacıyla başlatılan “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” kapsamında düzenlenen “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Uyumluluk, Standartlar ve Protokoller” konularını içeren eğitimler, belediyeler, kamu kurumları ve akıllı ulaşım sistemleri geliştiren özel firma temsilcilerinin katılımıyla 26-27 Temmuz tarihlerinde TÜRKSAT A.Ş.’nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlendi. 

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı kapsamında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarına çerçeve oluşturmak, çalışmaları ortak paydada buluşturmak, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım modlarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve bu doğrultuda Ulusal AUS Mimarisini oluşturmak amacıyla HGM tarafından "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi" yürütülmektedir. Proje kapsamında ülkemize özgü bir Ulusal AUS Mimarisi geliştirme çalışmaları yürütülmekte olup proje kapsamında incelenen AUS standartları ve protokolleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek yaptı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarını, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyelerle, STK, üniversiteler ve özel sektör firmalarıyla koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüttüklerini belirten Esma Dilek, şöyle devam etti: “Yürüttüğümüz projeler kapsamında düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri ile AUS alanında ülkemizde nitelikli insan sayısını ve sektörde farkındalığı artırmaya gayret ediyoruz. 2021 yılı Ekim ayında, bakanlığımız tarafından yayınladığımız “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planımızda yer alan ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisinin Geliştirilerek Yayınlanması’ eylemi kapsamında, Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü, UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan Ar-Ge Proje Protokolü ile “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi”ni başlattık. Bu projemiz kapsamında, Akıllı Ulaşım Sistemleri yatırımlarına çatı olmak, Akıllı Ulaşım Sistemleri geliştiricilerine ve uygulayıcılarına yol göstermek, çalışmaları ortak paydada buluşturabilmek, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayabilmek amacıyla ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi’ geliştirme çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Proje kapsamında, ülkemizin AUS alanında insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla bir dizi eğitim planladık. İki gün devam edecek olan ‘Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Uyumluluk, Standartlar ve Protokoller Eğitimi’ programının sizlerin gelecek çalışmaları için verimli ve faydalı olacağını umuyor, herkese başarılar diliyorum.”

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Uyumluluk, Standartlar ve Protokoller Eğitimi programı kapsamında, Karabük Üniversitesi’nden öğretim üyeleri tarafından yapılan sunumlarla paydaşlar bilgilendirilerek konuya ilişkin soruları yanıtlandı. Program kapsamında ilk gün “AUS Alanında 5G ve Ötesi Haberleşme Protokolleri”, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Araç-Nesne (V2X) Haberleşme Yöntemleri”, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Güvenlik” ile “Türkiye’de Standart Oluşturma Süreci” konuları ele alındı. Programın ikinci gününde ise “Dünyadaki Akıllı Ulaşım Standartları”, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Mimari ve Standart İlişkisi”, “Akıllı Ulaşım Standartlarında Türkiye’nin Durumu ve Beklentiler” konuları Türkiye ve dünya perspektifinden değerlendirilerek paydaşların görüşleri alındı. 

Proje kapsamında sektör temsilcilerinin öneri ve görüşlerinin alınarak sorularının yanıtlandığı eğitimlerin “Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi”, “Ulusal AUS Platformu” konularında devam edeceği bilgisi HGM tarafından paylaşıldı.

Fotoğraflar