Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi Kapsamında Eğitimler Başladı - HABERLER - Haberleşme Genel Müdürlüğü

Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi Kapsamında Eğitimler Başladı

Haberleşme Genel Müdürlüğü, UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan Ar-Ge Proje Protokolü ile başlatılan “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimlerden ilki, “Trafik Mühendisliği” konusu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyelerinden temsilcilerin katılımıyla 8-9 Kasım tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Hizmet Binasında düzenlendi.

Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda yetişmiş insan kaynağı sağlamayı hedefleyen eğitim programının açılış konuşmaları; TÜRKSAT Ar-Ge Direktörü Tayfun Dar, Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Selami Yazıcı, TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından gerçekleştirildi. Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman, “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi” kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmalarıyla son dönemde ülkemize ulaşımda yeni bir bakış açısının kazandırıldığını kaydederek hem entegre hem akıllı hem de sürdürülebilir ulaşım kavramlarının ön plana çıktığını söyledi. Ulaşımın şehrin ana unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Baraçlı, bir şehrin yaşam kalitesini artıran unsurları; iklim, mimari, iş ve eğitim imkânları, güvenlik ve çevre politikaları olarak sıraladı. Daha yaşanabilir şehirler için toplu ulaşım kavramını şehrin yaşam biçimi haline getirmek ve şehir dokusunun ayrılmaz bir parçası olarak kılmak gerektiğinin altını çizen Baraçlı, Türkiye’deki ulaşımla ilgili verileri paylaştı. Baraçlı sunumunda elektrikli otobüsler, akıllı kavşaklar, akıllı altyapı, entegre planlama gibi konulara değindi.

Haberleşme Genel Müdür Yardımcımız Esma Dilek açılış konuşmasında, Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik ulusal stratejileri, hedefleri, mimarileri, ulusal ölçekte uyulması gereken teknik kriterleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak ve izlemek, yenilikçi akıllı ulaşım sistemleri projeleri geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce akıllı ulaşım sistemleri kapsamında üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla veri yönetim merkezi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bu görevlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla, 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün görevlendirildiğini belirterek, “Bizler de Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı doğrultusunda, Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla, üniversitelerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında, "Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisinin Geliştirilerek Yayınlanması" eylemi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, UDHAM Başkanlığı ve TÜRKSAT A.Ş. arasında imzalanan Ar-Ge Proje Protokolü ile “Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi”ni başlattıklarını ve proje kapsamında, Akıllı Ulaşım Sistemleri yatırımlarına çatı olmak, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştiricilerine ve uygulayıcılarına yol göstermek, çalışmaları ortak paydada buluşturabilmek, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirebilmek, ulaşım sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amacıyla Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Dilek, proje kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri alanında insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla bir dizi eğitim planladıklarını belirtti. Dilek, programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, eğitimin faydalı ve verimli geçmesini dilediğini sözlerine ekledi.

Eğitimde bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Selami Yazıcı ise hızla artan AUS yazılımlarına çatı olmaya, yol göstermeye ve bu konudaki projeleri desteklemeye önem gösterdiklerini ifade ederek artan ihtiyaçlara cevap veren ve birbirleriyle uyumlu sistemler geliştirmek amacıyla çalışmalar hayata geçirdiklerini bildirdi. Projenin iki önemli amacı olduğuna işaret eden Yazıcı, bunların; akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, geliştirilmesi ve akıllı ulaşım sistemlerine destek olacak haberleşme sistemlerinin oluşturulması olduğunu belirtti.

Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman da konuşmasında, Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesinin temelini oluşturan Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisinin amacı ve kapsamına, proje kapsamında yapılan çalışmalara değindi. Harman, Proje kapsamında AUS alanında 6 adet eğitim düzenleneceğinin bilgisini verdi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen; Trafiğin Temel Bileşenleri, Ulaştırma Sistemlerinde Hizmet Düzeyi Kavramı, Kavşaklar ve Sinyalizasyon, Ulaştırma Sistemlerinde Kapasite, Ulaştırma Sistemlerinde Modelleme, Ulaştırma Sistemlerinde Performans Ölçümü gibi Trafik Mühendisliğine ilişkin birçok konuda katılımcıları bilgilendirerek soruları yanıtladı.

Fotoğraflar