Özel Sektör

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesinin yapım çalışmaları devam etmektedir.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan birçok kurum ve kuruluşa ait antenler, bu kulede toplanarak  görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak ve İstanbul siluetine katkı sağlanacaktır. Kulenin 2020 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Çanakkale TV-Radyo Kulesi
Çanakkale TV-Radyo Kulesi ile Karasal Sayısal yayına geçişin altyapısı oluşturulacak ve yüksek kalitede yayın için önemli bir ilerleme sağlanacak, dağınık halde bulunan antenler tek kulede toplanarak görüntü kirliliği ortadan kaldırılacaktır. Yayıncılık kulesinin 2020 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.